top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Jubilee Campaign steunt demonstraties voor ArzooOp 13 oktober werd de 13-jarige christelijke Arzoo, ontvoerd buiten haar huis in Karachi, Pakistan. Twee dagen later kregen haar ouders te horen dat hun dochter het laatste slachtoffer was geworden van gedwongen bekering en uithuwelijking. Ze werd ontvoerd door de overbuurman Azhar Ali, een moslimman van ongeveer 45 jaar oud. De politie toonde weinig bereidwilligheid om in te grijpen. De familie had weinig hoop dat zij hun dochter terug zouden krijgen.


Op 24 oktober hebben er overal in het land demonstraties plaats gevonden om de Pakistaanse overheid aan te zetten om op te treden. Naast een financiële bijdrage aan de organisatoren van de demonstraties heeft Jubilee Campaign ook de eigen netwerken gemobiliseerd de straat op te gaan.

Volgens de National Commission of Justice and Peace en the Pakistan Hindu Council worden er elk jaar ongeveer 1.000 christelijke en hindoe meisjes in Pakistan ontvoerd, gedwongen om zich te bekeren tot de islam en uitgehuwelijkt aan hun ontvoerders of verkrachters. In februari besloot het hooggerechtshof in Sindh nog dat het gedwongen huwelijk van een 14-jarig katholiek meisje, genaamd Huma Younas, met haar ontvoerder geldig is. Volgens de Sharia mogen meisjes trouwen na hun eerste menstruatie. Huma was al sinds oktober 2019 in de handen van haar ontvoerder en wordt waarschijnlijk dagelijks misbruikt. Haar ouders gaan door met het voeren van de rechtszaak voor de vrijlating van hun dochter.


Geen steun van politie

Azhar is de ontvoerder van de 13-jarige Arzoo. “Doordat familieleden van Azhar bij de politie werkzaam zijn, ontvangen we veel tegenwerking om Arzoo terug te krijgen. Het geboortecertificaat en de schoolregistratie laten duidelijk zien dat Arzoo 13 jaar oud is. Ze zat in groep 7. Op het politiebureau kregen we echter documenten overhandigd waarin stond dat Arzoo 18 jaar oud was, zich bekeerd had tot de Islam en getrouwd was met Azhar Ali.” verklaart de vader van Arzoo.


Aanvankelijk kregen de ouders van Arzoo geen steun van de overheid. De politie is over het algemeen bevooroordeeld. De ouders van Arzoo zijn arm en christelijk. Als het om arme christelijke mensen gaat, is er bij de politie weinig animo om in actie te komen. Als een rijkere moslim echter het slachtoffer zou zijn geweest, had de politie waarschijnlijk snel een politieteam laten uitrukken om het meisje en haar ontvoerder op te sporen.


Daarnaast moet de vader van Arzoo ook nog opboksen tegen de cultuur die bepaalt dat moslims hun broeders nooit zullen afvallen ten gunste van een niet-moslim. Ook wordt het bekeren van een christen tot de islam in de Pakistaanse samenleving beschouwd als een positieve ontwikkeling die brede steun verdient, ook als het om een minderjarig meisje gaat die ontvoerd is.


Pakistaanse moslims zijn zich bijzonder bewust van de zwakke positie van christenen. Hierdoor gebeurt het vaker dat christelijke meisjes het doelwit worden van ontvoering. Ook beseffen ze dat de kans dat ze gestraft zullen worden minimaal is. De vader van Arzoo vertelt hoe onbevreesd Azhar was. “Azhar en zijn familie wonen recht tegenover ons. We komen elkaar dagelijks op straat tegen. Wat vooral pijnlijk is omdat ze van de ontvoering afweten en waarschijnlijk ook op de hoogte zijn van de verblijfplaats van Arzoo. Waarom doet de politie niets?”


Bekering tot de Islam

Een groot probleem in dit soort ontvoeringszaken is het religieuze aspect. Het is erg makkelijk om je als christen te bekeren tot de islam. De maatschappij steunt dit op allerlei manieren. Zelfs voor Arzoo, die 13 jaar oud was toen ze werd ontvoerd, was haar gedwongen bekering snel geregeld door een moskee. Door de nauwe samenwerking tussen de moslim instituties en de overheid is het papierwerk snel geregeld. Als een moslim zich echter bekeert tot een ander geloof, wordt dit door de overheid niet erkend. De persoon loopt dan een reëel risico om vermoord te worden. Ook is de kans groot dat de bekeerling wordt aangeklaagd voor blasfemie, waar de doodstraf op staat.


Christelijke nationaal parlementslid voor de Pakistan Peoples Party (PPP), Naveed Amir, vertelt Jubilee Campaign dat veel moslims de overtuiging delen dat het hun plicht is om christelijke en hindoe meisjes te bekeren tot de islam. Zij zien dit als een onderdeel van de ‘jihad’. Hierdoor wordt er door de vader van Arzoo veel weerstand ervaren van de politie, politiek, maatschappij en het rechtssysteem om zijn dochter terug te krijgen.


Naveed legt uit dat er nog geen goede wetten aangenomen en geïmplementeerd zijn tegen de praktijk van gedwongen bekering en uithuwelijking. Hij vertelt: “Dit komt onder andere omdat er te weinig politieke wil is om op te komen voor minderheden. Problemen die deze groepen ervaren krijgen in de politiek normaal gesproken geen prioriteit. Daarnaast is er veel onwil om de rechten van minderheden te waarborgen indien dit een inperking betekent voor de Islam. Volgens de islam en de Sharia is het toegestaan dat meisjes trouwen zodra ze voor het eerst hebben gemenstrueerd. Het is dan ook geen enkel probleem als een meisje van 13 wordt uitgehuwelijkt aan een oudere man. Als het meisje hierdoor ook nog eens bekeert van het christendom naar de islam is dit een soort bonus. Moslims willen deze praktijk niet ingeperkt zien.”


Omdat Arzoo, net als veel andere ontvoerde meisjes, zich heeft moeten bekeren tot de islam is volgens het Pakistaanse recht de Sharia wet van toepassing. Daarom stelde de rechter tijdens de hoorzitting van 24 oktober dat Arzoo volgens de Sharia wet niet meerderjarig hoeft te zijn om te trouwen omdat ze al heeft gemenstrueerd. Op grond daarvan zou het huwelijk van Arzoo als 13-jarig meisje, met Azhar, van ongeveer 45 jaar oud, gewoon geldig zijn.


In de rechtbank kan de advocaat in een dergelijke situatie de ‘Child Marriage Restraint Act’ aanhalen. Dit is een wet die het huwelijk van meisjes onder de 18 jaar oud verbiedt. Zoals dat in Pakistan vaak het geval is, heeft de familie van Arzoo te maken met twee rechtssystemen die met elkaar botsen. Aan de ene kant is er de reguliere regelgeving die in lijn ligt met de Universele Verklaring Van de Rechten Van De Mens en Internationaal recht maar aan de andere kant hanteert Pakistan ook de islamitische Sharia wetgeving. Het is daarom onduidelijk wat de uitkomst zal zijn van dit juridische gevecht.


De vader van Arzoo vertelt dat hij naar een plaatselijke islamitische stichting ging die zich inzet tegen onrecht. Daar werd hem echter verteld dat het acceptabel is dat 13-jarige meisjes trouwen en zich bekeren. De wil van het meisje is daarbij niet relevant. De boodschap was dat de vader van Arzoo zich bij de bekering en het huwelijk van zijn dochter moest neerleggen; “Volgens de Islam is het geen probleem als jonge meisjes trouwen. Daarnaast wordt er met respect opgekeken tegen moslims die een christelijk meisje hebben bekeerd tot de islam. Waar moet ik heen om gehoord te worden?”


Pleiten in de rechtszaal

De prominente advocaat die eerder ook Asia Bibi in de rechtszaal heeft bijgestaan, Saif-ul Malook, stelt dat hoewel de Sharia het huwelijk van een minderjarig meisje toestaat als ze haar eerste menstruatie heeft gehad, dit volgens dezelfde regels bekrachtigd moet worden door de voogd van het meisje. "Op geen enkele manier kan een rechtbank een huwelijk met een minderjarige onderschrijven, tenzij het wordt ondersteund door de voogd van het meisje," stelt Malook. “Het huwelijk valt onder de ‘Contract Act’, waarin een minderjarig meisje geen contract of overeenkomst kan aangaan zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van haar voogd. In dit specifieke geval moet de rechtbank beoordelen of de wettelijke voogd van het meisje heeft ingestemd met haar huwelijk, zelfs als het een handeling onder de Sharia betreft."


Volgens Malook is het ontvoeren van minderjarige meisjes met het oog op gedwongen bekering en uithuwelijking, een groot probleem in Pakistan. Hij voegde eraan toe dat het hoog tijd wordt voor nieuwe wetgeving die deze praktijk tegen gaat.


Steun voor Arzoo

De familie van Arzoo heeft geluk. Haar zaak heeft veel los gemaakt in Pakistan. Verschillende christelijke en hindoe politici, organisaties en mensen met een prominente maatschappelijke positie hebben zich uitgesproken over haar zaak en pleiten voor haar bevrijding. Tijdens de hoorzitting op 24 oktober werd de rechtbank overspoeld met christenen en hindoes die de vrijlating van Arzoo eisen. Door de publiciteit kan de politie gewoonweg niet meer weigeren om actie te ondernemen.


Tijdens de hoorzitting op 24 oktober heeft de politie medegedeeld dat ze Arzoo nog niet hebben gevonden. Door de druk van buitenaf hoopt de vader van Arzoo dat ze hun dochter terug zullen krijgen. Er zijn echter vele meisjes zoals Arzoo die ontvoerd zijn en nog steeds door hun ontvoerders gevangen worden gehouden. De kans is groot dat ze nooit terug zullen keren naar hun familie.


Dader veroordeeld?

Doordat de publieke opinie zich schijnt te keren in het voordeel van Arzoo is er hoop dat de ontvoerder van Arzoo veroordeeld zou kunnen worden voor zijn daden. Dit zou een sterk signaal uitsturen naar andere moslims die van plan zijn minderjarige meisjes te ontvoeren, te bekeren en te trouwen.


Het gebeurt echter vaak dat de familie van het meisje de aanklacht intrekt nadat het meisje is terug gekeerd bij de familie. Het gaat vaak om arme gezinnen die niet de mogelijkheid hebben om zomaar hun huis te verlaten om ergens anders een nieuw leven op te bouwen. In het geval ze een rechtszaak zouden doorzetten, zouden ze waarschijnlijk zwaar onder druk worden gezet door de dader, zijn familie en diverse extremistische moslim groeperingen.


Uit angst voor represailles trekt de familie de aanklacht meestal in nadat het ontvoerde en verkrachtte meisje is terug gekeerd. Doordat de daders uiteindelijk niet veroordeeld worden, zullen de moslims doorgaan met het ontvoeren van christelijke meisjes. Dit is de verdrietige realiteit in Pakistan.


Wat doet Jubilee Campaign?

Jubilee Campaign werkt nauw samen met Voice for Justice om de vader van Arzoo bij te staan. In overleg met deze Pakistaanse stichting geeft Jubilee Campaign steun aan de familie waar het nodig is. In de aanloop naar de demonstraties die door de familie van Arzoo in samenwerking met lokale partners is georganiseerd, heeft Jubilee Campaign gezorgd voor spandoeken. Ook zijn diverse partners vanuit het netwerk ingeschakeld om Pakistaanse christenen op te roepen om de straat op te gaan om te pleiten voor de vrijheid van Arzoo en zoveel andere meisjes die hetzelfde lot ondergaan. Ook heeft Jubilee Campaign deze zaak onder de aandacht gebracht van diverse Pakistaanse politici. Totdat Arzoo terug is bij haar ouders zal Jubilee Campaign samen met Voice for Justice door blijven gaan met het organiseren van demonstraties.


Jubilee Campaign wil zich in Pakistan niet alleen inzetten voor de slachtoffers van onrecht. Het is ook onze ambitie om deel te zijn van een structurele oplossing. Door vanuit de internationale gemeenschap doorlopend het dialoog te zoeken met de Pakistaanse politiek, hopen we dat er uiteindelijk wetgeving wordt geformuleerd en aangenomen die dit soort praktijken tegen gaan.

Comments


bottom of page