top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Doorzetten in Pakistan


Foto: Demonstratie ter gelegenheid van de herdenking van de moord op volksvertegenwoordiger Shahbaz Bhatti die zich publiekelijk uitsprak tegen de blasfemiewetten in Pakistan.


Vanuit de achterban ontving Jubilee Campaign in de afgelopen weken verheugde berichten over het vertrek van de fundamentalistische premier Imran Khan en het aantreden van de nieuwe, Westers georiënteerde Shehbaz Sharif in Pakistan. Wie bekend is met de geschiedenis van Pakistan en zich heeft verdiept in de geopolitiek in de regio, weet echter dat het aantreden van een door het Westen aangestuurde regering zeker niet betekent dat religieuze spanningen en de vervolging van christenen daarmee zullen verminderen.


Het was onder leiderschap van Imran Khan dat Asia Bibi, Shafqat Emmanuel, Shagufta Kausar en andere christenen die vastzaten voor het plegen van ‘blasfemie’, vrijkwamen terwijl het juist onder het bewind van de corrupte oudere broer van de onlangs aangetreden Minister-President Nawaz Sharif, bijzonder moeilijk was om een effectieve lobby voor de vervolgde christenen in Pakistan uit te rollen. Jubilee Campaign moet zich zeker niet beperken tot de godsdienstige en ideologische achtergronden van de misstanden in Pakistan. Om effectief ons werk te kunnen doen, moeten we ons ook verdiepen in de geopolitieke en economische belangen die Pakistaanse leiders motiveren om hun volgelingen aan te zetten tot haat en geweld tegen christenen en andere minderheden.


Veroordelingen in de zaak Sialkot

In januari 2022 schreven wij over het afschuwelijke incident waarbij de Sri-Lankaanse fabrieksmanager, Priyantha Kumara in Sialkot op 3 december 2021 werd gelyncht omdat hij naar verluid de Profeet zou hebben beledigd. De oorzaak van de gruwelijke moord lag echter in iets heel simpels als het verwijderen van religieus getinte posters van een fabrieksmuur als voorbereiding voor een schoonmaak. Premier Imran Khan twitterde dat hij persoonlijk het onderzoek zou overzien en dat eenieder die verantwoordelijk was, gestraft zou worden. Hij riep die dag uit tot ´nationale dag van schaamte voor Pakistan´.


Nog tijdens Khan’s premierschap heeft de Antiterrorisme rechtbank 88 verdachten veroordeeld voor de moord op Priyantha Kumara. Zes van hen zijn ter dood veroordeeld, negen aangeklaagden kunnen rekenen op een levenslange gevangenisstraf en een groep van 73 verdachten is tot gevangenisstraffen veroordeeld variërend van twee tot vijf jaar. Carol Noreen van onze partnerorganisatie Voice For Justice (VFJ) merkte op: "De veroordeling van 88 beklaagden in deze zaak, zal een precedent scheppen dat niemand boven de wet kan staan en dat niemand bevoegd is om op basis van een geloofsovertuiging haat te zaaien en het recht in eigen hand te nemen".


Recentelijk werd op 11 februari 2022 Mushtaq Ahmed, een man met psychische problemen, in Khanewal gelyncht. Een aspect wat vaak onderbelicht blijft, is het feit dat het bij slachtoffers van de blasfemiewetten vaak gaat om mensen met psychische problemen, zoals in het geval van Stephen Masih, die nu al meer dan drie jaar achter de tralies zit, terwijl hij feitelijk medische hulp nodig heeft. De Punjab Medical Commission van het Institute of Medical Health heeft vastgesteld dat Masih een bipolaire affectieve stoornis heeft en daarom "mentaal ongeschikt is voor berechting" vanwege zijn psychosociale handicap en gezondheidstoestand.


Doorzetten

Het is niet vanzelfsprekend dat de omstandigheden voor onze broers en zussen in Pakistan met het aantreden van een nieuwe regering zullen verbeteren. Juist nu is het daarom belangrijk om door te zetten. "Vrijheid van godsdienst is in Pakistan zeker een onderwerp om bezorgd over te blijven: We zijn getuige van tientallen gevallen van geweld door massale volkswoede, het oneigenlijke gebruik van godslasteringwetten, gedwongen bekeringen en de ontheiliging van kerken en andere christelijke gebouwen. De regering slaagt er nog steeds niet in om radicalisering en religieus extremisme een halt toe te roepen. In het kader van het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Terrorisme heeft Pakistan zich in 2014 verplicht om ingrijpende maatregelen te treffen om het geweld tegen christenen en andere minderheden te stoppen. Toch wordt de situatie met de dag slechter.” Aldus Joseph Jansen, voorzitter van VFJ.

Jansen meldt verder: "We hebben geconstateerd dat het geweld tegen christenen en de moordpartijen door ongecontroleerde mensenmassa’s vermeden kunnen worden wanneer wetshandhavers krachtig ingrijpen op het moment dat geestelijke leiders hun volgelingen oproepen om christenen aan te vallen, die verdacht worden van het plegen van blasfemie. Dit is echter alleen mogelijk als ze kunnen rekenen op steun vanuit de politiek en de militaire leiders die in Pakistan achter de schermen een belangrijke rol spelen. Alleen als de wetshandhavers zich gesteund voelen door hun leidinggevenden, zullen ze in staat worden gesteld om rellen en buitengerechtelijke executies te voorkomen".


Breed front

Het is verheugend te zien dat er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen actiegroepen die zich in Pakistan inzetten om de misstanden aan te pakken. Hierdoor ontstaat er een breed front wat de regering niet zomaar kan negeren. Naast VFJ hebben ook verschillende maatschappelijke organisaties zich uitgesproken nadat de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (USCIRF), begin 2022 rapporteerde dat Pakistan "de gemaakte afspraken om schendingen van godsdienstvrijheid aan de kaak te stellen, niet is nagekomen.” Ook stelt de commissie in het rapport dat “het geweld wat door volksmassa’s tegen christenen en andere minderheden wordt gepleegd, met inbegrip van buitengerechtelijke executies in naam van religie, nog steeds ongestraft blijft.”


We moeten samen met VFJ en andere medestrijders in Pakistan voorbereid zijn op een langdurig gevecht. Niet alleen in de rechtbank waar Jubilee Campaign zich inzet voor de slachtoffers van de blasfemiewetgeving, maar ook in de bredere samenleving waar we vanuit een expliciet christelijke identiteit campagne voeren. We nodigen u uit om voor ons werk in Pakistan te bidden. We zijn dankbaar voor de steun waar onze medewerkers in het veld doorlopend op kunnen rekenen.

bottom of page