top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Doodstraf en Kamerleden


Op 11 mei jl. vond er in de Tweede Kamer een ontmoeting plaats tussen diverse Kamerleden en het platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid. In de foto (met de klok mee); Raymond de Roon (PVV), Henk Valk (ChristenUnie), Don Ceder (ChristenUnie), Jan Klink (VVD), Derk Jan Eppink (Ja21), René Peters (CDA), medewerker Middle East Concern, Richard Groeneboom (SDOK), Peter Broeders (Kerk in nood), Joël Voordewind (Jubilee Campaign), Wimco Ester (Open Doors), Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Omtzigt.


Onlangs werden er twee Iraniërs opgehangen omdat ze kritiek hadden geuit op de profeet Mohammed. Zij werden op 8 mei jl. geëxecuteerd voor onder andere godslastering en het beledigen van de islam en de profeet. In landen zoals Pakistan en Nigeria krijgen mensen nog regelmatig de doodstraf opgelegd nadat ze zich kritisch hebben uitgelaten over de islam of omdat ze hebben besloten hun geloof de rug toe te keren.


In India werden er recentelijk minstens 17 christenen vermoord, moesten duizenden christenen vluchten en werden kerken en huizen in brand gestoken door extremistische hindoes. In Nigeria vielen Islamitische Fulani-herders een kerk binnen en werden tientallen christenen ontvoerd en enkelen vermoord.


Redenen te over voor Jubilee Campaign om op 11 mei jl. tijdens een ontmoeting in de Tweede Kamer, de nieuwe Kamerleden te wijzen op de recente gruwelijke vervolging van christenen wereldwijd.


Structureel

Jubilee Campaign komt niet alleen op voor individuele christenen die vervolgd worden. De organisatie zet zich ook actief in om de positie van christenen en andere religieuze minderheden structureel te verbeteren, onder meer door gebruik te maken van haar ‘consultatieve status’ bij de Verenigde Naties (VN), waardoor het mogelijk is om bij de mensenrechtenraad in Genève en bij het VN-hoofdkantoor in New York een lobby te voeren om het lot van vervolgde christenen bij de internationale politiek onder de aandacht te brengen.


Op 24 september 2020 werd de campagne voor de afschaffing van de doodstraf voor godslastering en geloofsafval informeel gestart met een korte toespraak tijdens de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De video-opname van de toespraak kan (in het Engels) bekeken worden door HIER te klikken. Naar aanleiding van de campagne heeft de VN in 2022 twee belangrijke resoluties aangenomen op basis waarvan landen die zich niet houden aan de internationale afspraken over mensenrechten en godsdienstvrijheid, nu ook formeel tot de orde geroepen kunnen worden.


Jubilee Campaign kan steeds vaker rekenen op de onvermoeibare inzet van voormalig Tweede Kamerlid Joël Voordewind die zich beschikbaar heeft gesteld om als ambassadeur in de Nederlandse politiek, maar ook internationaal, een bijdrage te leveren aan de campagne voor godsdienstvrijheid. Eerder deze maand reisde hij namens Jubilee Campaign naar Kenia om daar tijdens een internationale conferentie voor parlementariërs (IPPFoRB), de campagne voor de afschaffing van de doodstraf voor godslastering en geloofsafval bij 41 parlementariërs uit 22 landen te promoten. De noodzaak hiertoe bleek weer door de recente ophanging van de twee Iraniërs.


Platform

Samen met andere leden van het Nederlandse platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid, verzorgt Joël één keer per jaar een presentatie in het Nederlandse Parlement. Het platform is een initiatief waarin SDOK, HVC, Open Doors, Kerk in Nood, Middle East Concern en Jubilee Campaign samen optrekken om de Nederlandse politiek tot actie aan te zetten voor geloofsvrijheid en de steun aan vervolgde christenen. De bijeenkomst werd bijgewoond door Kamerleden van VVD, CDA, SGP, CU, PVV, JA21 en Pieter Omtzigt.


De campagne voor de afschaffing van de doodstraf op geloofsafval en godslastering stond dit jaar prominent op de agenda. Er zijn momenteel namelijk nog 13 landen waar deze wetten nog steeds van kracht zijn; de Maldiven, Qatar, Somalië, Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Afghanistan, Yemen, Iran, Brunei, Maleisië, Mauritanië, Nigeria en Saudi-Arabië. Tijdens de ontmoeting met de Kamerleden werd onder andere een concept gepresenteerd voor Kamervragen met daarin een oproep aan de regering om diplomatieke druk uit te oefenen op landen die niet voldoen aan internationale afspraken over godsdienstvrijheid zoals bij voorbeeld geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Artikel 18). Ook werden de Kamerleden ingelicht over digitale vervolging in China en geweld tegen religieuze minderheden in Pakistan, India en Nigeria.


Kamervragen

“Ik ben blij dat we de mogelijkheid hebben met zoveel verschillende christelijke organisaties de Nederlandse overheid op te roepen zich in te zetten voor vervolgde christenen en geloofsvrijheid”, vertelt Voordewind. “We hebben Kamervragen voorgesteld, die alle aanwezige Kamerleden hebben ondertekend, om de regering aan te zetten om, onder andere via de EU en de VN, te pleiten voor de afschaffing van de doodstraf voor godslastering en geloofsafvalligheid. Een vruchtbare ontmoeting die beslist een vervolg gaat hebben.”


In de Kamervragen is ook een verzoek opgenomen aan de minister van Buitenlandse Zaken om in samenwerking met de minister van Veiligheid en Justitie, mensen te beschermen die, binnen de Nederlandse landsgrenzen, worden bedreigd vanwege geloofsafvalligheid en worden beschuldigd van godslastering.


De aanwezige Kamerleden en medewerkers hebben aangegeven in de toekomst vaker ingelicht te willen worden over ontwikkelingen rondom geloofsvervolging. Ook werd er door de aanwezige politici unaniem de bereidheid uitgesproken om in actie te komen, daar waar mogelijk.


Het document met de concept-Kamervragen kan gedownload worden door op onderstaande link te klikken.


Kamervragen Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid
.pdf
Download PDF • 143KB

コメント


bottom of page