top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Christenvervolging en blasfemiewetgeving in Pakistan en Nigeria aan de kaak gesteld bij de VN


Van links naar rechts: Joseph Janssen (Jubilee Campaign Nederland), Hulda Fahmi (Jubilee Campaign Verenigde Staten), Fatima Njoku, Peace Lipdo & Mark Lipdo (Stefanos Foundation Nigeria)


Christenvervolging is een wereldwijd probleem. In Noord-Korea gaat het om een communistische regering die christenen in concentratiekampen laat verdwijnen; in diverse landen in het Midden-Oosten worden christenen vervolgd door moslims, terwijl in Afrikaanse landen er ook etnische aspecten een rol spelen in het leed wat christenen wordt aangedaan.


Specifieke dossiers

Naast het uitbrengen van rapporten wil Jubilee Campaign ook graag ‘in het veld’ vechten voor oplossingen. Wij zetten ons daarbij voornamelijk in voor de dossiers waar wij door de jaren heen kennis en ervaring mee hebben opgebouwd, en ook concrete resultaten konden behalen. Tijdens de meest recente sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in Genève, heeft ons team zich daarom ditmaal ingezet voor de christenen die vervolgd worden in Pakistan en Nigeria.


Op 10 juli mocht Joseph Janssen de Algemene Vergadering toespreken over de misstanden in Pakistan. Een opname van de toespraak kan worden bekeken door HIER te klikken.


Op 11 juli kreeg het team van Jubilee Campaign de kans om samen met European Centre For Law And Justice (ECLJ) in een van de bijzalen van de VN een presentatie te verzorgen over christenvervolging in Pakistan en Nigeria, met speciale aandacht voor de beruchte ‘blasfemiewetten’ die onder christenen in deze landen veel leed veroorzaken.

Zwaargewichten

Vanzelfsprekend konden we rekenen op deelname van onze teamleden uit Nederland, de Verenigde Staten, Pakistan en Nigeria maar we zijn ook dankbaar dat een aantal ‘zwaargewichten’ zich bereid hadden verklaard om naar Genève te reizen om een bijdrage te leveren. Zo mochten we de Speciale Rapporteur voor Godsdienstvrijheid van de Verenigde Naties Nazila Ghanea als spreker verwelkomen en konden we rekenen op een bijdrage van Kola Alapinni uit Nigeria, een mensenrechtenadvocaat die zich onder andere inzet voor de verdediging van Yahaya Sharif Aminu, de Sufi zanger die in Nigeria op basis van de shariawet ter dood is veroordeeld omdat hij godslasterende teksten in zijn muziek verwerkt zou hebben.


Fatima Njoku is de advocaat van Stefanos Foundation waar Jubilee Campaign in Nigeria al heel lang mee samenwerkt. Samen met oprichter Mark Lipdo verzorgde ze een goed onderbouwde presentatie waarin ze met klem aan de VN een oproep deed om zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie in Nigeria. Al meer dan twintig jaar lang behartigt Stefanos Foundation de belangen van christenen die door moslims uit hun dorpen zijn verjaagd en onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen verblijven. Naar schatting is het aantal christelijke vluchtelingen nu al opgelopen tot ruim twee miljoen. Stefanos Foundation is erin geslaagd om met steun van Jubilee Campaign een effectief inlichtingen-netwerk te bouwen waardoor dorpen en kerken beter beveiligd kunnen worden en er geanticipeerd kan worden op terroristische aanvallen. Ook heeft de organisatie een programma ontwikkeld voor de opvang en rehabilitatie van de slachtoffers.


Een belangrijk punt wat door de verschillende gasten uit Nigeria onder de aandacht werd gebracht tijdens de presentatie in de VN, was de opkomst van de ‘Fulani-militanten’ en andere criminele bendes die steeds vaker verantwoordelijk zijn voor aanvallen op overwegend christelijke inheemse bevolkingsgroepen in het grensgebied tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden. In deze permanente ‘brandhaarden’ proberen moslimextremisten om hun economische en religieuze invloed te vergroten door complete dorpen te verwoesten en het land in beslag te nemen.


Ter gelegenheid van onze presentaties bij de Verenigde Naties heeft de Speciale VN-Rapporteur inzake vrijheid van godsdienst of overtuiging, in overleg met Jubilee Campaign, een formele verklaring uitgevaardigd aan de Nigeriaanse overheid. Daarin uitte de rapporteur haar zorgen over de arrestatie van onder andere de christelijke Rhoda Jatau, die sinds 2022 in de gevangenis zit vanwege sms-berichten die godslasterende teksten zouden bevatten.


Eigen rekening

Het organiseren van evenementen om christenvervolging bij de VN onder de aandacht te brengen vergt een hoge investering. Vooral door de deelnemers die voor eigen rekening naar Genève of New York reizen om een bijdrage te leveren. Normaal gesproken is Jubilee Campaign wel gewend om advocaten te betalen die zich in verschillende landen inzetten voor christenen die in de gevangenis zitten. Als het echter gaat om de ‘lobby’ bij de VN, maar ook in Brussel, Londen, Washington en Den Haag, dan zijn we afhankelijk van specialisten die bereid zijn om hun tijd, kennis en energie onbaatzuchtig ter beschikking van de campagne te stellen.


Door de jaren is dit een effectieve formule gebleken waardoor we als kleine organisatie toch relatief veel kunnen doen. Door de activisten die zich voor onze ‘lobby’ inzetten niet te betalen, kunnen we ervan uitgaan dat ze dit doen vanuit een oprechte en integere motivatie. Advocaten in landen als Pakistan en Nigeria hebben het financieel echter niet breed dus het is meer dan redelijk dat Jubilee Campaign wel zorg draagt voor de reis- en verblijfkosten.


Voor deze helden is er dus geen andere beloning dan de wetenschap dat ze een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen het onrecht wat hun geloofs- en landgenoten doorlopend wordt aangedaan. Wij zijn dankbaar voor hun onvermoeibare inzet en bidden dat God hen zal zegenen en beschermen als ze weer thuis zijn.


Van links naar rechts: Hulda Fahmi (Jubilee Campaign VS), Mark Lipdo & Fatima Njoku (Stefanos Foundation), Grégor Puppinck & Cece Heil (European Centre for Law and Justice) en Shaheryar Gill (Advocaat uit Pakistan)

Comments


bottom of page