top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Bid voor gevluchte christenen tijdens de Vluchtelingengebedsweek 2020


Wereldwijd zijn talloze christenen op de vlucht, zoals deze Nigeriaanse christenen, die vluchtten voor Boko Haram.

In de week van 14 tot 21 juni wordt de Vluchtelingengebedsweek gehouden. Japke de Kraker, auteur van o.a. ‘Licht in gebrokenheid’, schreef daarvoor deze meditatie. Ze wil mensen inspireren om te bidden voor vluchtelingen, en in het bijzonder voor vervolgde christenen.


Op zondag 7 juni hoorde ik een preek over de vraag: ‘Waar zijn wij mensen voor gemaakt?’ In Handelingen 2: 41-47 staat dat mensen gemaakt zijn voor gemeenschap, samen God liefhebben, samen delen, samen doop en avondmaal vieren.


Maaltijden voor iedereen, niet alleen voor je familie of vrienden. Elke dag staan de broeders en zusters in Jeruzalem klaar voor elkaar en de ander – ook voor de ontheemden, de vluchtelingen! Ze delen hun brood, geld en goed. Alles hebben ze vrijwillig over voor het ene doel: Jezus Christus. Hij is het die hen en ons verbindt!


Hoe is het op dit moment in de wereld gesteld met de gemeenschap van broers en zussen, die gericht is op Jezus Christus?

Jubilee Campaign geeft het verhaal door van de weduwe van pastor Andimi (bekijk haar getuigenis HIER). Haar man is door Boko Haram onthoofd. Hij was een leider in de christelijke gemeenschap in Nigeria. Ze had zo gebeden en gehoopt dat God de muilen van de leeuwen (Boko Haram) zou sluiten, zodat haar man net als Daniël bewaard zou blijven. Maar na achttien dagen gevangenschap is hij onthoofd, omdat hij met woord en daad christen was.


Open Doors verzorgde op zondag 7 juni ook een kerkdienst. Ron van der Spoel vertelde uit 1 Koningen 18 over Obadja. Zijn werkomgeving was vol dreiging. Obadja was werkzaam voor de goddeloze Achab en zijn vrouw Izebel, die profeten doodde. Desondanks verbergt Obadja de profeten en blijft hij trouw op zijn post. Obadja probeert God te dienen, ondanks het verwoestende werk van de satan.


Zo zijn geheime gelovigen ook biddend bezig om te getuigen van Jezus. De opdracht van Jezus – ‘Ik zend jullie als schapen onder de wolven’ – maakt hen creatief, voorzichtig en slim. Wanneer een vrouw medicijnen geeft, vraagt ze: ‘Zullen we bidden, dat God ons helpt?’ Zo getuigt zij tegelijk van de liefde van Jezus.


Voor de geheime gelovigen, maar ook voor ons, wanneer wij getuigen, komt een Petrusmoment: ‘Hoor jij ook niet bij Jezus?’ Wat is ons antwoord, ondanks de gevolgen, zoals de moord op pastor Andimi door Boko Haram?

We leven in de eindtijd. Het wereldwijde coronavirus heeft hiermee te maken. Welke plaats heeft christenvervolging in de eindtijd? In het boek ‘Licht in gebrokenheid’, waarvan de opbrengst naar vervolgde Nigeriaanse christenen gaat, wordt Openbaringen 6 aangehaald. Gelovigen schreeuwen het uit: ‘Wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ Verderop klinkt het antwoord: ‘Tot het getal vol is.’ Maar nu al zijn pastor Andimi en andere martelaren gekleed in witte kleren!


Jezus komt. De Heilige Geest is uitgestort. Naast ons en de bekeerde vluchteling, de overlevenden, de weduwen en de wezen, loopt Jezus. Net zoals Hij naast de Emmaüsgangers liep. Hij legt ons Zijn Woord uit. Ondanks de coronamaatregelen vormt Hij ons als Zijn gemeente wereldwijd!


Jezus geeft ons ook perspectief, zoals verwoord in Openbaringen 21. Hij zal bij ons wonen. Wij zullen Zijn volk zijn – geen discriminatie en racisme meer. God Zelf zal bij ons zijn. Hij zal alle tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij.


Bid voor vluchtelingen en slachtoffers van geweld, bid voor allen die getroffen zijn door het coronavirus, bid voor een snelle terugkeer van onze Heiland. Geef aan Jubilee Campaign, aan Open Doors.


Zegen en groet,

Japke


Meebidden tijdens de Vluchtelingengebedsweek? Ga naar de website van Stichting Gave: www.gave.nl.


Meer lezen over vluchtelingen? Bestel het boek ‘Licht in gebrokenheid’ door HIER te klikken. Met de opbrengst van dit boek worden vervolgde christenen in Nigeria geholpen.


Comments


bottom of page