top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Bid nu mee voor een nieuwe Gezant Godsdienstvrijheid voor de EU


Brussel - In mei 2021 werd de Griekse Christos Stylianides (foto) benoemd tot Speciaal Gezant Godsdienstvrijheid voor de Europese Unie (EU Special Envoy on FoRB). De functie was eerder meer dan twee jaar onvervuld gebleven. Het bericht bereikte ons echter dat Stylianides zijn functie heeft neergelegd. Nog geen vier maanden na zijn aanstelling heeft hij nu een nieuwe functie aangenomen als hoofd van Griekenland´s nieuw opgerichte Ministerie voor Klimaat Crisis en Burgerlijke Bescherming. In de korte tijd als Speciaal Gezant Godsdienstvrijheid heeft hij niets wezenlijks kunnen opbouwen.


Voor Jubilee Campaign is dit nieuws teleurstellend en zorgwekkend. Omdat het twee jaar lang niet lukte om een geschikte kandidaat te vinden, werd er openlijk gesproken over het opheffen van de functie. De aanstelling van de nieuwe gezant in mei 2021 betekende dan ook een belangrijke overwinning die vooral het resultaat was van de inspanningen door diverse parlementsleden en lobbygroepen die zich hardmaken voor godsdienstvrijheid in het Europese Parlement. Door het opstappen van Stylianides staat de functie wederom op de tocht.


Ján Figel trad in 2016 als eerste aan als Speciaal Gezant Godsdienstvrijheid. Hij inspireerde 9 Europese landen, waaronder Nederland om ook hun eigen speciale Gezanten aan te stellen.


Peter van Dalen en de Italiaanse Carlo Fidanza, beiden co-voorzitters van de ‘Intergroep Godsdienstvrijheid van het Europese Parlement’, melden in een persbericht dat de Europese Commissie met spoed op zoek moet gaan naar een nieuwe Speciale Gezant Godsdienstvrijheid, daar het geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden in Europa en wereldwijd steeds verder toeneemt.


Jubilee Campaign wil dit initiatief van harte steunen en roept op tot gebed voor de voortzetting van deze belangrijke functie, en dat er op korte termijn een geschikte kandidaat gevonden en aangesteld zal worden.


Comments


bottom of page