top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Bestrijding van Juridische hindernissen voor de economische ontwikkeling van vrouwen in een klimaat

(Nevenevenement Commissie Status van de Vrouw)


In het meest recente rapport dat de Commissie Status van de Vrouw (CSV) die de Verenigde Naties uitbracht over de positie van de vrouw in Nigeria, benadrukten de schrijvers dat “de interne bestuursregelingen de implementatie van de bepalingen zoals geformuleerd in het internationale verdrag op haar grondgebied niet mogen belemmeren. Het land moet ervoor zorgen dat het gewoonterecht en het islamitische persoonsrecht in overeenstemming zijn met de conventie waar ook Nigeria zich aan heeft verbonden.” In lijn met dezelfde internationale afspraken heeft ook Pakistan toegezegd "de regels en beleidskaders voor de bestrijding van discriminatie van vrouwen, kinderen en kwetsbare groepen en het daaruit voortvloeiende geweld in de samenleving, verder te zullen versterken".


In veel landen worden vrouwen in hun basale rechten beperkt door overheden en wetgevers die hun beleid baseren op godsdienstige overtuigingen. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan fundamentele rechten van de vrouw als het gaat om geloof en levensovertuiging. Het doel van dit evenement is om een stem te geven aan vrouwen in deze landen die samen met hun kinderen te lijden hebben onder discriminatie en geweld. Ook zal het platform een oproep doen uitgaan naar de betreffende regeringen om het recht op godsdienstvrijheid, en het daaraan verbonden recht om het leven naar eigen inzicht in te vullen, te respecteren. Met name door een her-evaluatie van de positie van de vrouw ‘op de werkvloer’ en in de maatschappij in het algemeen.


Sprekers:


Ann Buwalda - Voorzitter, Jubilee Campaign

Helene Fisher- Specialist vervolging op basis van gender, Open Doors

Dr. Janet Buckingham - Voorzitter, Internationaal Belangenbehartiging,

World Evangelical Alliance

Fatima Njoku - Voorzitter Belangenbehartiging, Stefanos Foundation

Yakubu Bawa- Voorzitter Nigeria Bar Association, afdeling Jos, deelstaat Plateau

Mariam Ibraheem - Mensenrechtenactiviste uit Soedan


Datum: Donderdag 24 maart 2022

Aanvang: 20:00 uur
Comments


bottom of page