top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Bescherming van het leven: Afschaffing van de doodstraf voor afvalligheid en godslastering

(Nevenevenement Mensenrechtenraad)


De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) maakte in zijn meest recente jaarverslag over het vraagstuk rondom de doodstraf duidelijk dat deze “nooit mag worden opgelegd als sanctie voor geweldloos gedrag zoals afvalligheid, godslastering, overspel en consensuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.”


Al heel lang was het ons verlangen om een breed platform van belanghebbenden te creëren om bij de VN-aandacht te vragen voor de "huiveringwekkende gevolgen" voor burgers en hun familieleden die slachtoffer zijn geworden van de extreme wetgeving rondom afvalligheid en godslastering. Het gaat daarbij om burgers met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden.


Sprekers:


Ann Buwalda - Voorzitter, Jubilee Campaign

Jos Douma - Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging voor Nederland

Chiara Porro - Australische Ambassadeur in het Vaticaan

Dr. Ahmed Shaheed - Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging

Morris Tidball-Binz - Speciale VN-Rapporteur voor Buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies

Dr. Mai Sato - Voorzitter, Eleos Justice

Dr. Khalid Masud - Rechter, Hooggerechtshof van Pakistan

Kola Alpinni - Procureur-Generaal, Nigeria

Fiona Bruce - Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging voor het Verenigd Koninkrijk

Mariam Ibraheem - Medeoprichter van Tahrir Al Nisa en overlevende van de wet voor geloofsafval in Soedan

Nasreldin Abdelbari - Voormalig Minister van Justitie van Soedan

Nadine Maenza - Voorzitter van de Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid van de Verenigde Staten

Ibrahim Salama - Hoofd van de afdeling Mensenrechtenverdrag


Datum: Dinsdag 8 maart 2022

Aanvang: 12:30 uur
Comments


bottom of page