top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Bemoedigende berichten uit Iran


De Evin gevangenis in Teheran waar veel Iraanse christenen gevangen worden gehouden


Het team van Jubilee Campaign is dankbaar voor het gebed en de steun voor de vervolgde christenen in Iran. We rapporteren regelmatig over de veroordeling en opsluiting van vooral onschuldige moslims die besloten hebben om zich te bekeren tot het christelijke geloof. Maar ook veel christelijke leiders en gelovigen die bij elkaar komen in huiskerken worden in Iran regelmatig opgepakt en vervolgd.


Goed nieuws

Ondanks, of wellicht dankzij, de agressieve vervolging van christenen in Iran, kan de kerk in Iran gerekend worden tot een van de sterkst groeiende religieuze gemeenschappen ter wereld.


Als het gaat om bredere maatschappelijke ontwikkelingen, zijn er steeds meer Iraniërs die zich verzetten tegen het moslimregime in Teheran. De Islamitische Revolutionaire Garde die al sinds de machtsovername door Ayatollah Khomeini in februari 1979 het land controleert, voelt zich steeds verder in het nauw gedreven. De sterke groei van een levend geloof dat mensen aanzet om zich te onttrekken aan de islamitische structuren, wordt door de regerende elite ervaren als een bedreiging voor hun machtspositie.


Het is begrijpelijk dat de christenvervolging in Iran in de afgelopen jaren is toegenomen. We zijn echter verwikkeld in een gevecht waar we soms het onderspit moeten delven en niet anders kunnen dan het lijden te accepteren, maar er zijn ook momenten van genade en overwinning. Het is daarom belangrijk om niet alleen op te roepen tot gebed voor onze broers en zussen die slecht behandeld worden en het moeilijk hebben, maar we mogen ook danken voor de wonderen die we mogen meemaken. Onlangs ontvingen we van Middle East Concern het goede nieuws dat twee christenen die waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, zijn vrijgelaten uit de beruchte Evin gevangenis in Teheran.


Rellen

In de afgelopen weken is de wereld getuige geweest van de rellen en de publieke oppositie tegen het regime in Teheran. Ook voor de grootschalige brand in de Evin gevangenis is in de media veel aandacht geweest. Volgens de staatsmedia zijn er tijdens deze brand acht gevangenen omgekomen. De bezorgdheid voor de christenen die daar vastzitten was tijdens de onlusten groot. Het was dan ook een opluchting om te vernemen dat de christenen in de gevangenis, voor zover we dat hebben kunnen nagaan, ongedeerd zijn.


Het lijkt erop dat het regime de gemoederen in Iran probeert te sussen door gratie te verlenen aan gevangenen die aantoonbaar onschuldig vastzitten. Dat er als resultaat van dit besluit ook christenen vrijgelaten konden worden, mag zeker beschouwd worden als een gebedsverhoring.


Naser Navard Gol-Tapeh

De Iraanse predikant werd in juni 2016 samen met drie Azerbeidzjaanse christenen gearresteerd. In juni 2017 werden ze elk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens “bedreiging van de nationale veiligheid door het vormen en oprichten van illegale huiskerken”. Tijdens het proces lukte het de Azerbeidzjaanse christenen om Iran te verlaten. Naser werd in januari 2018 echter naar de Evin-gevangenis gebracht, nadat zijn veroordeling en vonnis in hoger beroep werd bevestigd.


Ook tijdens zijn gevangenschap bleven de advocaten zich hardmaken voor zijn vrijlating. Er werd herhaaldelijk een verzoek tot verlof en een verkorting van de straf ingediend, wat echter consequent door de rechtbank werd afgewezen. De vrijlating van Naser op 17 oktober was voor de familie en de medestrijders die zich voor hem inzetten, dan ook een complete verrassing.


Fariba Dalir

Fariba (53) werd in juli 2021 samen met vijf andere christenen gearresteerd door agenten van de Islamitische Revolutionaire Garde. Ze zat 38 dagen in eenzame opsluiting voordat ze werd overgebracht naar de Qarchak-vrouwengevangenis in Varamin. Op 18 november van dat jaar, werd ze vrijgelaten op borgtocht van 600 miljoen tomans (toen ongeveer 20.000 euro), in afwachting van een gerechtelijk besluit.


Na een hoorzitting werd Fariba op 29 november 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, wat uiteindelijk werd teruggebracht tot twee jaar, nadat de rechter een fout had erkend; hij was er bij de veroordeling onterecht vanuit gegaan dat Fariba al een strafblad had.


Op 16 april 2022 begon de hechtenis van Fariba. In augustus diende ze een verzoek in tot een voorwaardelijke invrijheidstelling of tijdelijk verlof, wat volgens de Iraanse wet is toegestaan, maar haar verzoek werd afgewezen. Op 18 oktober werd Fariba tot vreugde van haar familie en vrienden onverwacht vrijgelaten.


Bronnen

Comments


bottom of page