top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Achter de schermen


Beste vrienden,


In de afgelopen maanden heeft u in de nieuwsbrieven van onze partner-organisaties kunnen lezen over positieve ontwikkelingen voor christenen die ter dood waren veroordeeld wegens blasfemie, maar nu zijn vrijgesproken. Vooral na het overlijden van onze collega in Nigeria hebben wij als organisatie besloten niet meer te publiceren over campagnes waar wij persoonlijk bij betrokken zijn. Niet alleen tijdens de campagne zelf, maar ook achteraf.


Netwerken

Als het gaat om de juridische bijstand aan christenen die ter dood zijn veroordeeld vanwege blasfemie, is het belangrijk om advocaten aan te trekken die vertrouwd zijn met de sharia wetgeving. In het Midden-Oosten is het echter ook belangrijk om inzicht te hebben in de corrupte machtsstructuren waar ook rechters en advocaten nu eenmaal mee te maken hebben. Het opzetten van een effectieve lobby bij de machthebbers die achter de schermen aan de touwtjes trekken, is zeker net zo belangrijk als het voeren van een juridische strijd in de rechtbank.


Het is daarom belangrijk om te werken met advocaten die in staat zijn om ‘op hoog niveau’ relaties te bouwen. Integere specialisten die zich in deze schimmige wereld bewegen zonder zelf gecorrumpeerd te raken zijn echter zeldzaam. Wij voelen ons gezegend door de samenwerking met een groeiend netwerk van advocaten die niet alleen hun vak willen uitoefenen om een boterham te verdienen, maar vooral gedreven worden door het verlangen om op te komen tegen onrecht.


Voor onze mensen ‘in het veld’ betekent de vrijspraak van een ter dood veroordeelde christen zeker niet het einde van een campagne. Het is voor slachtoffers van de blasfemiewetten onmogelijk om weer terug te keren naar hun dorp. In eerste instantie zullen ze daarom door de overheid beschermd moeten worden, waarna ze vervolgens het land zullen moeten verlaten, om elders een nieuw leven op te bouwen. In het geval van Asia Bibi was het de Nederlandse ambassade in Pakistan die zich garant stelde voor de bescherming en begeleiding van het gezin, met dank aan de inzet van diverse Kamerleden die zich hard hadden gemaakt voor haar vrijlating.


Evacuatie

Bij een recente zaak is het ons gelukt om samen te werken met de regering. Onze dankbaarheid gaat uit naar de militaire leiders die bereid waren persoonlijke risico’s te lopen door zich garant te stellen voor de veiligheid van de mensen die onlangs zijn vrijgesproken. We hebben erop moeten letten dat de identiteit van onze medestanders binnen de regering en de tijdelijke verblijfplaats van onze vrienden strikt geheim zouden blijven. We zullen de vertrouwelijke relaties die we bij deze campagne hebben gebouwd koesteren zodat we ook in de toekomst terug kunnen vallen op dezelfde netwerken.


De evacuatie en de formele asielprocedures voor het echtpaar dat recentelijk is vrijgekomen, en hun gezin, heeft tienduizenden euro’s gekost. Ongeveer de helft van de kosten hebben we kunnen delen met partner-organisaties. We zijn echter vooral dankbaar voor de vele kleine en grotere donaties die we hebben mogen ontvangen vanuit onze eigen achterban, waardoor we zonder publiciteit en fondswerfacties toch alle rekeningen hebben kunnen betalen.


Afghanistan

Na de afronding van deze campagne ontstaat er ruimte om nieuwe uitdagingen op te pakken. In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het bouwen van relaties met leiders binnen de ‘Pashtun’ gemeenschap in Pakistan en Afghanistan. Hoewel deze etnische groep niet prominent op de radar staat bij de gemiddelde Nederlander, mag hun rol in de regio niet worden onderschat. Nu het doek in Afghanistan is gevallen en de situatie voor de christenen onhoudbaar wordt, ligt er voor ons wellicht ook in dat land een taak weggelegd.


Ik nodig u uit om met ons mee te bidden voor wijsheid.


In Zijn Genade en Vrede,

Peter Bronsveld


Comments


bottom of page