top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Vice-president Nigeria steunt vluchtelingenproject Jubilee Campaign


Foto: de vice-president van Nigeria (midden in het zwart); links van hem dr. David Carling, een Engelsman die sinds 1958 ziekenhuizen bouwt in het islamitische Noord-Nigeria; rechts van de vice-president de president van CAN (in geel en groen); met het team van Jubilee Campaign en Stefanos Foundation. Er gloort hoop voor de miljoenen christelijke vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden in Nigeriaanse vluchtelingenkampen verblijven. Op maandag 21 oktober heeft de vice-president van Nigeria tijdens een ontmoeting zijn politieke steun toegezegd aan een initiatief van Jubilee Campain, onze lokale partner Stefanos Foundation en CAN, de overkoepelende organisatie van kerken in Nigeria.

De nieuwe campagne zal landelijk worden uitgerold onder de vlag van de Christian Association of Nigeria (CAN), en zal behalve vluchtelingen ook christelijke gemeenschappen ondersteunen die stand hebben gehouden tegen de aanhoudende terreur. De campagne richt zich op vier specifieke gebieden: veiligheid, recht, politieke vertegenwoordiging en sociaaleconomische ontwikkeling.

In tegenstelling tot de vele organisaties en kerken die zich inzetten voor de vervolgde kerk is CAN niet alleen een christelijke instelling, maar maakt het ook formeel onderdeel uit van de Nigeriaanse regering. Zo ontvingen we de uitnodiging om hun gast te zijn bij voorbeeld rechtstreeks vanuit de Nigeriaanse ambassade in Den Haag. Door deze officiële status is het mogelijk om doelstellingen na te streven die verder gaan dan oproepen tot gebed en verstrekken van noodhulp.

Het besluit van CAN om de werkgroep samen te stellen en de daaropvolgende politieke steun van de vicepresident van Nigeria is de bekroning van een lang proces, waar Jubilee Campaign de afgelopen jaren fors in heeft geïnvesteerd. In de nieuwsbrief die we eind november zullen versturen, hopen we u uitgebreider te informeren over de details van het project. We willen u nu echter alvast enkele uitgangspunten aanreiken.

De campagne heeft vier specifieke doelstellingen:

1 - Veiligheid In de afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij het opzetten van een netwerk van kerkleiders en stamhoofden van bedreigde christelijke gemeenschappen. Zij zorgen ervoor dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen op het moment dat er nieuws is over ophanden zijnde aanslagen. Ook is het mogelijk om te infiltreren in extremistische organisaties, waardoor op aanslagen kan worden geanticipeerd.

In de proefgebieden waar we deze netwerken hebben opgezet, is het resultaat duidelijk zichtbaar. Dit was voor de militaire politie in de hoofdstad Abuja zelfs aanleiding om ons uit te nodigen ons netwerk en informatie met hen te delen; een aanbod waar we liever niet op ingaan, omdat we weten dat de regering, het leger en de politie zijn geïnfiltreerd door moslimextremisten.

2 - Recht Ondanks de corruptie waar Nigeria onder lijdt, is het land toch gezegend met een uitzonderlijk sterke wetgeving. Die is gestoeld op het Engelse rechtssysteem, dat de Britten bij de onafhankelijkheid in 1960 nalieten. Voor Jubilee Campaign is dit een belangrijk werkkapitaal, omdat het ons in ieder geval de mogelijkheid geeft om terug te vallen op een systeem dat (nog) niet is gecorrumpeerd door islamitische shariawetgeving.

Veel dorpen en landbouwgronden in de noordelijke provincie Borno State zijn ingenomen door Fulani-moslims. De christenen die hier oorspronkelijk woonden, zijn vermoord of leven in vluchtelingenkampen net over de grens in Kameroen. In principe zouden de slachtoffers gezamenlijk naar de rechter kunnen stappen om hun huizen, eigendommen en land op te eisen. Ook kunnen ze de regering aansprakelijk stellen voor nalatigheid in de bescherming van getroffen gemeenschappen.

Een groot probleem in onderontwikkelde gebieden is echter dat de bevolking en hun stamhoofden onvoldoende kennis bezitten van hun wettelijke burgerrechten. Om het proces in gang te zetten, is bewustwording nodig. CAN gaat samen met de advocaten van Jubilee Campaign een programma ontwikkelen om de stamhoofden te onderwijzen in het Nigeriaanse recht, en hen te helpen om class action lawsuits, oftewel collectieve rechtszaken, te starten.

3 - Politieke vertegenwoordiging In sommige Afrikaanse landen, zoals Sierra Leone en Ghana, is de vertegenwoordiging van lokale gemeenschappen in de landelijke politiek goed geregeld. De nationale parlementen zijn samengesteld uit traditionele stamhoofden, die het vertrouwen genieten van hun onderdanen. Het gaan dan vooral om landkwesties en cultureel erfgoed. In Ghana bestaat er zelfs een ‘House of Chiefs’, wat vergelijkbaar is met het ‘House of Lords’ in het Verenigd Koninkrijk.

In Nigeria bestaat echter geen enkele directe vertegenwoordiging van traditionele stammen in de landelijke politiek. Samen met CAN zullen we modellen ontwikkelen om de kloof te overbruggen tussen de traditionele stamhoofden en de volksvertegenwoordigers in de hoofdstad Abuja. Op deze manier kan er effectiever worden samengewerkt in de strijd tegen de aanhoudende terreur.

4 - Sociaaleconomische ontwikkeling Jubilee Campaign heeft als uitgangspunt dat de vluchtelingen, die momenteel hulpbehoevend zijn, als volwaardige burgers kunnen worden beschouwd. Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn ze in principe nog steeds in staat om een economische bijdrage te leveren, zoals ze dat in het verleden ook deden.

Wellicht herinnert u zich dat we vorig jaar land hebben aangekocht, nadat we samen met Stefanos Foundation ongeveer tienduizend vluchtelingen uit Noord-Nigeria en Kameroen naar het veilige zuiden brachten. Intussen is het lukt om maar liefst 525 hectare land beschikbaar te stellen voor deze boeren: 25 voor huizenbouw en 500 voor landbouw.

Binnenkort zullen we met hulp van Koppert Foundation zaad aanschaffen, waardoor deze groep vluchtelingen vanaf het eerstvolgende seizoen aan de slag kan. In het voorjaar hopen we dan terug te zijn om de boeren te assisteren met de oogst.

Momenteel onderhandelt ons team met potentiele kopers, die een contract hebben met de Verenigde Naties voor de levering van bonen en mais. Dit zorgt voor een gegarandeerde afname voor vastgestelde prijzen, waardoor niet alleen het inkomen voor de boeren kan worden gegarandeerd, maar ook voldoende fondsen beschikbaar komen om voor het volgende seizoen opnieuw zaad in te kopen. Het is de bedoeling dat we dit model onder de vlag van CAN verder ontwikkelen, zodat het ook landelijk kan worden uitgerold.

bottom of page