top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Achter de schermen: de aanstelling van Nederlands eerste geloofsgezant


De werkgroep die de aanstelling van een ‘speciale geloofsgezant’ bij de Nederlandse politiek op de agenda wist te plaatsen.

Dat de zomermaanden niet altijd een 'komkommertijd' hoeven te zijn, werd bewezen toen minister Stef Blok (BuZa) in juli bekendmaakte dat Nederland voor het eerst een Speciaal Gezant voor Vrijheid van Geloof en Levensovertuiging aanstelt. Diplomaat Jos Douma, van huis uit gereformeerd vrijgemaakt, gaat in die functie internationaal aandacht vragen voor de rechten van gelovigen en niet-gelovigen. De komst van de gezant volgt na een motie uit 2018 van CDA-Kamerlid van Helvert. Achter de schermen is veel werk verzet om de regering te bewegen een speciale geloofsgezant aan te stellen. Bij deze actie waren Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Martijn van Helvert (CDA) de initiatiefnemers van het eerste uur. Door de jaren heen zijn deze politici nauw betrokken geweest bij diverse dossiers die betrekking hebben op godsdienstvrijheid en geloofsvervolging.

Taken en doelstellingen

Samen met andere christelijke organisaties ontving Jubilee Campaign van de initiatiefnemers het verzoek om een voorstel op te stellen, met daarin onder andere een omschrijving van de specifieke taken van de speciale gezant en de doelstellingen die daarmee bereikt zouden moeten worden. Ook zou het document voorbeelden moeten bevatten van andere landen waar soortgelijke functies succesvol zijn ingesteld.

Als reactie op dit verzoek heeft Jubilee Campaign samen met collega-organisaties een ‘kernteam’ samengesteld van vier specialisten. We hadden het voorrecht om een eerste concept aan te leveren, waarna er door het team verder werd gewerkt aan de definitieve tekst. Het document werd vervolgens ondertekend door diverse organisaties die het initiatief steunen en door de christelijke partijen als uitgangspunt gebruikt om via Kamervragen te pleiten voor de aanstelling van een speciale gezant voor godsdienstvrijheid.

Voldoende gewicht

Voor Tweede Kamerleden die een belangrijk onderwerp onder de aandacht van de regering willen brengen, is het belangrijk om te kunnen aantonen dat er vanuit de samenleving een breed draagvlak is voor het thema. De optelsom van christelijke organisaties en politieke partijen die het document hebben onderschreven, waaronder ook onze eigen achterban, heeft blijkbaar voldoende gewicht in de schaal gebracht om de regering aan te zetten tot een positief besluit.

bottom of page