top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Ex-gouverneur Indonesië: ‘Ik dank God dat ik gevangen zat’


De christelijke ex-gouverneur van Jakarta in Indonesië is op 24 januari 2019 vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat bijna twee jaar in de cel omdat hij werd beschuldigd van godslastering. Jubilee Campaign voerde in 2017 actie voor zijn vrijlating, maar zelf is Ahok dankbaar voor zijn tijd in de gevangenis.

‘Ik breng dank aan God, de Schepper van hemel en aarde, dat ik gevangen mocht zitten’, schreef hij onlangs aan zijn supporters. ‘Ook ben ik dankbaar dat ik niet herkozen werd tot gouverneur van Jakarta in 2017. Als ik was herkozen, had ik vijf jaar lang controle over de hoofdstad gehad. Maar nu, in een tijd van reflectie, heb ik controle over mezelf gekregen. En daar heb ik de rest van mijn leven profijt van.’

Als teken van zijn verandering wil de voormalige politicus zijn Chinese naam Ahok niet meer gebruiken. Voortaan gaat hij door het leven onder zijn Indonesische naam Basuki Tjahaya Purnama, oftewel BTP. Ook vraagt hij vergeving aan zijn supporters, de ambtenaren van Jakarta en zelfs degenen die hem haten voor alle woorden en daden waarmee hij hen heeft gekwetst.

Actie voor vrijlating De veroordeling van Purnama in mei 2017 veroorzaakte in Indonesië en daarbuiten grote verontwaardiging. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind noemde het vonnis ‘een grote stap terug voor Indonesië, waar godsdienstvrijheid is verankerd in de grondwet’. Samen met Jubilee Campaign lanceerde hij een campagne om te pleiten voor de vrijlating van christelijke politicus.

Op 4 juli 2017 overhandigden Voordewind en het team van Jubilee Campaign 20.000 handtekeningen aan de Indonesische ambassadeur in Den Haag. Daarna waren er plannen om op Europees niveau verder actie te voeren, maar Purnama liet vanuit zijn cel weten dat hij zich neerlegde bij het vonnis en verdere campagnes niet op prijs stelde.

In de gevangenis schreef Purnama regelmatig brieven naar zijn supporters, waarin hij getuigde van zijn geloof. ‘God slaapt niet. Stel je vertrouwen op de Heer, nu en altijd. Hij is bezig met de uitvoering van Zijn plan voor mijn leven’, schreef hij onder meer.

Minder vrijheid De godsdienstvrijheid in Indonesië is er tijdens de gevangenschap van Ahok niet op vooruit gegaan. Op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors is het land gestegen van de 46e naar de 30e plaats. Onlangs werd opnieuw een christelijke politica beschuldigd van godslastering. Het is nog niet bekend of zij hiervoor wordt vervolgd.

bottom of page