top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Nieuwe ranglijst: wereldwijd 245 miljoen christenen vervolgd


In zeker 73 landen lijden christenen onder zware tot extreme geloofsvervolging. Dat blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors op 16 januari publiceerde. Naar schatting gaat het daarbij om 245 miljoen christenen wereldwijd. ‘Vervolging wordt intenser, gruwelijker. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen’, aldus Open Doors-directeur Maarten Dees. Vorig jaar vielen 58 landen in de categorie zware, zeer zware of extreme vervolgingen, dit jaar zijn dat er dus 73. Noord-Korea staat nog steeds bovenaan de lijst, op de voet gevolgd door Afghanistan. Maar de rangorde kent ook een aantal opmerkelijke veranderingen. Zo nam de christenvervolging in China drastisch toe, staat India nu in de top 10 en stegen sommige landen maar liefst twintig plaatsen. Tot deze laatste groep behoort Mauritanië, dat steeg van plek 47 naar 25. Er zijn ook twee nieuwkomers: Rusland en Marokko. Verder krijgen christenen in Afrikaanse landen het ook steeds zwaarder.

Cijfers in het rapport zijn mogelijk lager dan de werkelijke aantallen. Christenen doen namelijk niet altijd aangifte, waardoor niet alle gevallen van geloofsvervolging bekend zijn. Ook betekenen de cijfers over Mauritanië en Marokko niet automatisch een toename van vervolgingen. ‘In beide gevallen is het zo dat we meer informatie hebben kunnen bemachtigen over de situatie van christenen in deze landen. Soms dienen zich nieuwe bronnen aan waaruit we kunnen putten, waarmee we de integrale kwaliteit van de ranglijst kunnen verbeteren’, legt Dees uit.

Vervolging komt overigens niet alleen vanuit de overheid. Open Doors keek voor het onderzoek ook naar geloofsvrijheid in de persoonlijke levenssfeer. Daaruit bleek dat christenen ook druk ondervinden van familie, vrienden, dorpsgenoten, collega’s, lokale overheidsfunctionarissen en de politie.

Trends: wetgeving, ultranationalisme en radicale islam Volgens de organisatie veroorzaken drie trends de toename van christenvervolgingen. Ten eerste stellen steeds meer landen regels op om religieuze minderheden beter in de gaten te houden. Dit gebeurt in Noord-Korea, China, Rusland, Vietnam en Laos. De overheden maken daarvoor gebruik van technologie om de bevolking in de gaten te houden. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld gezichtsherkenning of het gebruik van elektronische chips.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

De vervolging van christenen in Nepal neemt toe omdat hindoenationalisten het land willen omvormen tot een hindoestaat.

Daarnaast ziet Open Doors een toename van ultranationalistische landen, waaronder India, Nepal, Bhutan en Turkije. Hier ziet men minderheden als een bedreiging en wordt agressie tegen minderheden gestimuleerd. Leden van religieuze groepen worden gedwongen hun identiteit te verloochenen of het land te verlaten. De overheden van deze landen zien christenen vaak als ‘westers’. Daarom leggen ze ‘buitenlandse instituten’ aan banden, zoals christelijke scholen, ziekenhuizen, wees- en opvanghuizen en soms zelfs kerken.

Tenslotte verplaatst de radicale islam zich vanuit het Midden-Oosten naar de Afrikaanse sub-Sahara. Sinds 2017 zijn islamitische militanten steeds meer aanwezig in Egypte, Somalië, Libië en Jemen. In de sub-Sahara zijn nu minstens dertig groeperingen in meerdere landen actief. Deze radicale moslims gijzelden buitenlandse christelijke hulpverleners in onder andere Mali en Burkina Faso. Somalië vormt door het ontbreken van een centraal gezag een ideale uitvalsbasis voor deze groeperingen.

LANDEN UITGELICHT Om een beter beeld te geven van christenvervolging, lichten we enkele landen uit. In sommige daarvan is Jubilee Campaign zelf ook actief.

Pakistan: de meeste geweldsdelicten Pakistan staat met de vijfde plek al hoog op de lijst. Maar wat betreft geweldsdelicten staat het – samen met Nigeria – zelfs op de eerste plaats. Afgelopen jaar kwam het land regelmatig in het nieuws vanwege van Asia Bibi. Deze christin werd na negen jaar in de dodencel vrijgesproken van godslastering, waarna massale protesten tegen haar vrijlating volgden. Op het moment van schrijven zit de vrouw voor haar veiligheid nog steeds op een geheime locatie.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

De christelijke Asia Bibi zat negen jaar in de Pakistaanse dodencel omdat ze werd veroordeeld voor godslastering.

China: godsdienst moet overheid dienen In China is de christenvervolging in tien jaar tijd niet zo sterk geweest als nu. Minstens 50 miljoen christenen ondervinden de gevolgen van de onderdrukking. Het land steeg dan ook in de ranglijst van plaats 43 naar 27. ‘Sommigen zeggen zelfs dat de situatie niet zo erg is geweest sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976’, aldus het rapport. In die tijd sloeg China elke uiting van godsdienst hardhandig neer.

De toename komt door nieuwe regelgeving over religieuze aangelegenheden. Zo gaat sinds vorig jaar de communistische partij over religieuze zaken. Godsdienst moet nu de communistische partij dienen. Een overheidsdocument spreekt van ‘actieve begeleiding’ om religie ‘aan te passen aan de socialistische maatschappij’. Als gevolg hiervan treedt de Chinese overheid hardhandig op tegen christenen, zowel die van de staatskerken als de niet-geregistreerde (huis)kerken.

Ook verbiedt nieuwe wetgeving godsdienstonderwijs aan kinderen en jongeren. ‘Er mocht geen zondagsschool meer gegeven worden, zomerkampen werden geannuleerd en kerken moesten gedwongen posters ophangen waarop staat dat mensen onder de 18 niet naar binnen mogen’, staat in het rapport.

Overigens zijn niet alleen christenen slachtoffer van het nieuwe regeringsbeleid. De islamitische Oeigoeren, een bevolkingsgroep in het noordwesten van China, ondervinden ook de gevolgen. En de christenen binnen die groep ondervinden daarbovenop nog eens vervolging van hun eigen stam.

‘Het zijn heftige ontwikkelingen’, zegt Dees. ‘Kerksluitingen en arrestaties kwamen weer vaker voor. Op ouderen wordt zichtbaar druk uitgeoefend door hen sociale voordelen te ontzeggen als ze hun geloof in God trouw blijven. Kerkdiensten worden gemonitord door de staatstelevisie en spionnen. Een aantal rooms-katholieke kerken werd gedwongen afbeeldingen van Jezus Christus te vervangen door foto’s van president Xi.’

De Britse krant ‘The Guardian’ schreef vorige week over een kerk die door de Chinese regering werd opgedoekt. De overheid arresteerde meer dan honderd leden van de Early Rain Covenant Church, waaronder voorganger Wang Yi en zijn vrouw Jiang Rong. Ze beschuldigden Wang en zijn vrouw van ‘ondermijning van het gezag’. Hier staat volgens Chinees recht 15 jaar gevangenisstraf op.

Kerkleden die niet zijn opgepakt, doken onder of werden verbannen uit Chengdu. De overheid houdt de moeder en zoon van Wang nauwlettend in de gaten. De gebedsruimte van de kerk is inmiddels totaal veranderd. Er staan pingpong-tafels en twee bedrijven huren nu het gebouw. Voor het gebouw staan agenten burgerkleding die mensen die de kerk zoeken, wegsturen.

Nigeria : de meeste martelaren Nigeria staat bovenaan de lijst wat betreft het aantal geweldsdelicten. Tevens kent het land het hoogste aantal martelaren. In het noorden en midden van Nigeria vonden 3700 christenen de dood, wereldwijd ging het om 4000. Maar mogelijk liggen de aantallen nog hoger. Dees: ‘Het is belangrijk bij deze cijfers aan te merken dat het om een conservatieve indicatie gaat. Lang niet alle moorden op christenen worden gemeld en naar buiten gebracht.’

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Deze jongen overleefde een aanval van Fulani-militanten, maar veel van zijn dorpsgenoten kwamen om.

In Nigeria gaat het om massale afslachtingen. ‘Complete dorpen werden gezuiverd van christenen en ongestraft ingenomen door de aanvallers’, aldus het rapport. Jubilee Campaign schreef er eerder ook al over. Open Doors beschrijft de ervaringen van Aisha. Haar dorp werd overvallen en ze werd door twee mannen verkracht.

‘Mijn man en ik lagen te slapen, onze kinderen lagen in de kamer naast ons. Ineens hoorden we een vrouw ergens verderop in de compound huilen. Fulani-herders hadden ingebroken en haar man ontvoerd. We gingen kijken’, vertelt ze. ‘Toen we de deur openden, vielen er ook herders bij ons binnen. Ze wilden geld. We zeiden dat we dat niet hadden. Toen zagen ze een Bijbel in de kamer liggen en gingen ze er vanuit dat mijn man pastor was. ‘Daarom moeten we je meenemen’, zeiden ze.’

Aisha en haar kinderen blijven achter met tien mannen die haar tot seks dwingen. ‘Ik smeekte dat ik niet met hen wilde slapen. Ze sloegen me. Eén man verkrachtte me, en daarna een tweede. Vervolgens pakten ze alle waardevolle spullen die ze zagen liggen en vertrokken.’

Irak: het lijkt beter dan het is Irak is een van de landen waar het iets beter gaat; het daalde van de 8e naar de 13de plek. Dees nuanceert deze daling wel: ‘Het aantal christenen dat in Irak werd gedood om hun geloof nam toe en christenen hebben nog altijd veelvuldig te maken met fysiek en lichamelijk geweld, bedreigingen en seksuele intimidatie. Hierdoor zijn er nog steeds christenen die het land ontvluchten, wat de kerk in Irak verzwakt.’

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Christenen in Irak bouwen voorzichtig hun leven weer op, maar de situatie is nog verre van veilig.

India: Indiër moet hindoe zijn In India neemt de christenvervolging toe: het land staat nu in de top 10. Het land is een voorbeeld van groeiend ultranationalisme. De nationalistische hindoepartij BJP vindt bijvoorbeeld dat iedere Indiër behoort hindoe te zijn.

De geloofsvervolging neemt toe sinds president Narendra Modi aan de macht is. ‘In 2018 zijn zeker 12.500 christenen doelwit geworden van een aanval en zijn meer dan 100 kerken aangevallen. Ten minste 200 christenen werden om hun geloof gearresteerd en zeker tien christenen vonden de dood,’ rapporteert Open Doors. Dit ligt vooral aan de cultuur van straffeloosheid die lokale politie en overheidsfunctionarissen toestaan.

Maar ook regelgeving speelt een rol; tenminste acht deelstaten namen anti-bekeringswetten aan. ‘Wie zich wil bekeren van het hindoeïsme naar een andere godsdienst moet dat melden bij de lokale autoriteiten’, legt Dees uit. ‘Dan geldt een soort opzegtermijn van een maand en vindt er een gesprek plaats met een overheidsambtenaar.’

Open Doors ontdekte ook nog een andere trend: behalve kerkleiders zijn nu ook hun vrouw en kinderen doelwit van aanvallen. ‘Deze ontwikkeling weerspiegelt de wereldwijde trend dat vrouwen en kinderen steeds vaker onderdeel uitmaken van de strategie van vervolgers om te proberen christenen de mond te snoeren.’

bottom of page