top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Hoogmoed of liefde?


‘Is het hoogmoed om alle lijden uit de wereld weg te willen hebben? We kunnen toch niet alles?’ Deze confronterende vraag ontvingen we naar aanleiding van onze laatste e-mailing, waarin we vertelden over een nieuw sponsorprogramma voor christelijke kinderen in Pakistan. Door deze reactie van een betrokken lid uit de achterban werden we gedwongen om eens scherp naar onszelf te kijken.

De verzuchting ‘we kunnen toch niet alles’ is ook Jubilee Campaign niet vreemd. We zijn een organisatie zonder kantoor, inventaris of kapitaal. Op de beperkte salariskosten na draait het werk op de persoonlijke betrokkenheid van advocaten, politici en andere professionals, die zich het lot van de vervolgde kerk aantrekken. De verleiding is groot om afgunstig te kijken naar organisaties met een groot budget en dito personeelsbestand.

Moeten we dan de handdoek maar in de ring gooien en ons beperken tot het creëren van bewustwording en oproepen tot gebed? Dat is voor ons ook geen optie. De opdracht die Jezus ons geeft in Mattheus 25:31-46 is helder. We moeten er alles aan doen om onze broers en zussen in het geloof bij te staan. Niet alleen met gebed, maar ook met steun die erop gericht is om het lijden te stoppen.

Aan de frontlinie Bij Jubilee Campaign ervaren we dat we aan de frontlinie staan van een strijd tussen goed en kwaad. We hebben twee keuzes: we vechten mee, of we pakken onze biezen en gaan thuis zitten. Maar wat we ook doen, de strijd gaat door. En wanneer straks ‘V-day’ aanbreekt, zal Jezus ons vragen: ‘Wat heb je voor mijn minste broeders gedaan?’

Voor sommige mensen mag het dwaasheid lijken om wéér een nieuw project te starten. Wij kunnen echter niet anders. Wanneer we gebrek en lijden zien, in het bijzonder bij medegelovigen, dan willen en moeten we in actie komen. Dat is geen hoogmoed, maar liefde.

Intussen moeten we ons bewust zijn van kleine en grote overwinningen, en dankbaar zijn voor de mensen die ‘in het veld’ de slag leveren. Als organisatie willen we deze ‘strijders aan de frontlinie’ graag blijven bijstaan, en we nodigen u uit om deel te zijn van deze missie.


bottom of page