top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Geloven achter de tralies: meer religieuze gevangenen in 2017


Christenen zitten in minstens vijftien landen gevangen vanwege hun geloof en staan daarmee bovenaan de ‘Prisoners Database 2017’ van Human Rights Without Frontiers (HRWF). De organisatie houdt jaarlijks bij hoeveel gelovigen en niet-gelovigen wereldwijd gevangen zitten vanwege hun religieuze overtuiging. Dit aantal neemt toe; in 2016 documenteerde HRWF nog 2175 individuele zaken van illegale opsluiting, in 2017 waren dat er al meer dan 2200.

Het aantal christenen dat in 2017 in de gevangenis zat is ook iets toegenomen. In 2016 zaten er volgens de HRWF-lijst 188 christenen gevangen, terwijl dat er in 2017 minstens 190 waren. Dit kunnen er nog veel meer zijn, aangezien er weinig gegevens beschikbaar zijn van landen als Noord-Korea en Eritrea. Juist deze landen staan bekend om hun heftige vervolging van christenen.

Hindoes in India Andere landen die veel christenen opsluiten, zijn China, India, Iran en Pakistan. In China, Iran en Pakistan nam het aantal opgesloten christenen iets af ten opzichte van een jaar eerder, maar in India werd het getal juist verdrievoudigd: van tien gevangen christenen in 2016 naar dertig in 2017. Sinds in 2014 de hindoeïstische BJP aan de macht is, neemt de christenvervolging schrikbarend toe. Onder andere de nieuwe antibekeringswetten doen veel christenen achter de tralies belanden.

In totaal identificeerde HRWF 24 landen die in 2017 mensen opsloten vanwege hun religieuze overtuiging: Algerije, Azerbeidzjan, China, Egypte, Eritrea, India, Indonesië, Iran, Kazachstan, Kirgizstan, Mauritanië, Nepal, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Korea, Soedan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Vietnam en Jemen.

Vermist in China Hoewel China stappen lijkt te zetten als het gaat om de verbetering van mensenrechten, heeft het land toch nog altijd een schrikbarend hoog aantal religieuze gevangenen. Beoefenaars van Falun Gong, een boeddhistische beweging, worden massaal in de gevangenis gezet. Ook wordt een groot aantal katholieke priesters en bisschoppen vermist, sinds zij jaren geleden trouw bleven aan de paus in plaats van trouw te zweren aan de Communistische Partij.

Het regime heeft het ook speciaal gemunt op evangelische en pinksterchristenen, die behoren tot het wijdverspreide netwerk van huiskerken. Oeigoerse moslims en Tibetaanse boeddhisten worden systematisch verdacht van separatisme en worden ook regelmatig gevangen gezet.

Ketterij in Iran In Iran hebben vooral de Bahai’s het zwaar te verduren; hun aan de islam verwante religie wordt door ‘echte’ moslims beschouwd als ketterij. Bahai’s staan dan ook bovenaan de lijst van religieuze gevangenen, gevolgd door evangelische en pinksterchristenen. Deze christenen doen veel aan evangelisatie onder hun medeburgers, ondanks het risico op gevangenschap en executie. Verder pakt het regime ook veel Baluchi moslims, Koerdische soennieten en soefi’s op.

bottom of page