top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Fulani vermoorden christenen terwijl Nigeriaans leger wegvlucht


Militanten van de Fulani-stam hebben dit jaar al 250 mensen vermoord in Midden-Nigeria.

Militanten van de Fulani-stam hebben opnieuw een dorp aangevallen in de Nigeriaanse deelstaat Plateau. De aanvallers hebben in het dorp Nkedoron 28 mensen – voornamelijk christenen – vermoord, waaronder vrouwen en kinderen.

De bloedige strijd tussen Fulani-militanten en christelijke boeren is al jaren aan de gang. Omdat de nomadische Fulani steeds verder naar het zuiden trekken, botsen ze steeds vaker met christelijke dorpen. Alleen al dit jaar zijn er meer dan dertig aanvallen op christelijke dorpen geweest. Meer dan 250 mensen werden vermoord en honderden huizen werden platgebrand.

Verstopt in de school Voorganger Andrew Okebe, zonecoördinator bij CAN (overkoepelende kerkelijke organisatie), vertelde aan International Christian Concern: ‘De soldaten (van het regeringsleger, red.) hadden de vrouwen en kinderen geboden om zich ‘s nachts te verstoppen in het schoolgebouw. De mannen van het dorp vormden een burgerwacht en hielpen de soldaten bij het patrouilleren in de omgeving. Maar toen de militanten op hen afkwamen, sloegen de soldaten op de vlucht en gaven ze de weerloze bewoners over om te worden afgeslacht door de terroristen.’ Leger doet niets Volgens Okebe geven de voortdurende aanvallen de dorpsbewoners het gevoel dat de veiligheidstroepen, die zijn toegewezen aan hun dorpen, er niet toe bereid zijn om hen te beschermen tegen de agressors. De dorpelingen zien de Fulani als islamitische jihadisten die hun land willen bezetten.

Deze aanval vond plaats slechts enkele weken nadat Fulani-militanten Ancha binnenvielen, een dorp in de buurt van Nkedoron. Twintig leden van een baptistenkerk werden daar in koelen bloede vermoord.

Het meest verontrustende bij deze aanval is het feit dat er legersoldaten in het dorp waren gestationeerd. Deze soldaten maken onderdeel uit van Operatie Safe Haven, een plan van de overheid om het geweld door Fulani-militanten in Midden-Nigeria een halt toe te roepen. Maar hoewel deze soldaten vóór de aanval ter plaatse waren, hebben ze niets gedaan om de wreedheden te voorkomen. Velen zetten daarom vraagtekens bij de bereidheid van deze mannen om de gemeenschappen te beschermen die ze onder hun hoede hebben.

bottom of page