top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Pakistaanse christen krijgt tóch vluchtelingenstatus


Na eerdere afwijzingen heeft de Pakistaanse christen Talib Masih onlangs toch een vluchtelingenstatus ontvangen van het UNHCR in Bangkok. Masih, die in 2009 naar Thailand vluchtte, riep vorig jaar de hulp van Jubilee Campaign in omdat zijn asielaanvraag werd geweigerd. Die verzocht het UNHCR om de zaak te heropenen, en met succes. De status betekent voor Masih een einde aan jarenlange onzekerheid en angst voor uitzetting naar Pakistan. Talib Masih moest in 2009 halsoverkop naar Thailand vluchten toen hij, zijn zoon Imran en een andere christen werden beschuldigd van het onteren van de koran. Een woedende moslimmenigte vernielde alle christelijke huizen en kerken in Talibs dorp. Twee dagen later werden in een nabijgelegen stad acht christenen levend verbrand als reactie op de zogenaamde godslastering. Juridische hulp Hoewel Talib zijn leven in Pakistan niet meer zeker is, vond het UNHCR dat hij zijn identiteit niet voldoende kon bewijzen en werd zijn zaak gesloten. Dit betekende dat de Thaise autoriteiten hem zonder pardon konden terugsturen naar Pakistan. Jubilee Campaign kwam daarom in actie en verleende de christen juridische hulp bij zijn asielaanvraag. De toewijzing van de vluchtelingenstatus aan Talib Masih geeft nieuwe hoop dat ook andere zaken van Pakistaanse christenen heropend kunnen worden. In Thailand leven zo’n drieduizend Pakistaanse christenen, die vanwege vervolging zijn gevlucht. Het UNHCR in Bangkok wijst echter bijna alle asielaanvragen af. Tegelijkertijd trekken de Thaise autoriteiten massaal de borgtocht van de vluchtelingen in en gooien honderden vaders, moeders en kinderen in de gevangenis.

bottom of page