top of page
  • Redactie

Marokko schaft doodstraf voor afvallige moslims af


Marokkaanse moslims zullen voortaan niet meer de doodstraf krijgen, wanneer zij zich bekeren tot het christendom. Marokko hoeft afvallige moslims niet de doodstraf te geven. Het Hoge Religieuze Comité van Marokko, dat de bevoegdheid heeft om fatwa’s uit te spreken, heeft een eerdere uitspraak ingetrokken en zegt dat moslims nu van geloof mogen veranderen. In 2013 vaardigde het Comité nog een fatwa uit om de doodstraf op te leggen aan moslims die de islam verlaten. De fatwa werd overigens nooit ingevoerd, omdat het religieuze orgaan slechts een adviserende functie heeft. Het schetst echter wel de moeite die Marokkaanse ex-moslims ervaren. In een document getiteld ‘The Way of the Scholars’ definieert het Comité afvalligheid als een politieke kwestie, en niet als een religieus probleem. ‘De meest nauwkeurige opvatting, en het meest consistent met de islamitische wetgeving en de praktijk van de Profeet, vrede zij met hem, is dat het doden van de afvallige is bedoeld voor de verrader van de groep, degene die geheimen onthult, […] wat in het internationaal recht gelijk staat aan verraad’, aldus het document. Politieke gevolgen Afvalligheid wordt omschreven als iets dat in de vroegste periode van de islam strafbaar was vanwege de politieke consequenties – degenen die de islam ontvluchtten zouden staatsgeheimen kunnen onthullen aan de vijand. De context van afvalligheid en de hieraan gekoppelde straf waren overwegend pragmatisch en politiek van aard, suggereert het Comité. Dit soort spanningen zijn niet langer relevant voor de meeste gevallen van afvalligheid, aldus de islamitische geestelijken. Het Comité merkt daarnaast op dat de koran op verschillende plekken spreekt van straf voor afvalligheid in het hiernamaals, maar niet in dit leven. Het document noemt ook het feit dat de profeet Mohammed, gedurende het Verdrag van Hudaybiyyah, de traditie volgde dat iedereen die afstand deed van de islam moest kunnen terugkeren naar Quraich, destijds de grootste vijand van de islam. Huiskerken Christenen vormen een kleine minderheid in het door moslims gedomineerde Marokko. Naar schatting zijn er tweeduizend tot zesduizend Marokkaanse christenen met een moslimachtergrond, naast enkele tienduizenden rooms-katholieken en protestanten die uit het buitenland afkomstig zijn. De Marokkaanse christenen komen in stilte samen in huiskringen om problemen met de overheid te vermijden. Bron: Christian Today, Morocco World News

bottom of page