top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Hongerdood dreigt voor tienduizenden Nigeriaanse kinderen


In de afgelopen maanden deelde Jubilee Campaign voedsel uit onder vluchtelingen uit Noord-Nigeria, die bedreigd worden door een hongersnood. Omdat de Nigeriaanse moslim-president Muhammadu Buhari er niet in slaagt om de fanatieke islamisten van Boko Haram te verslaan, dreigen naar schatting 50.000 kinderen de hongerdood te sterven, zeggen Westerse hulporganisaties. Tijdens het zeven-jaar-durende conflict met Boko Haram zijn een half miljoen mensen dakloos geraakt. Hulpverleners vrezen dat de overgrote meerderheid daarvan dringend behoefte heeft aan voedsel, onderdak en medische zorg. De hoop dat Buhari de militaire inspanningen zal intensiveren om Boko Haram te vernietigen, vervaagt snel. De Nigeriaanse leider heeft in de afgelopen maanden zijn moslim-bondgenoten op strategische regeringsposities geplaatst, ten koste van zijn christelijke opponenten. Vriendjespolitiek Afgelopen maand berichtte Stratfor, een bedrijf dat geopolitieke analyses levert, over de groeiende frustratie in Noord-Nigeria vanwege de schaamteloze vriendjespolitiek van Buhari richting zijn islamitische bondgenoten. Sinds Buhari in mei vorig jaar aantrad als president heeft hij 122 mensen benoemd op regeringsposities, waarvan er volgens Stratfor 77 uit het overwegend islamitische noorden komen. Daardoor nemen de etnische spanningen met het overwegend christelijke zuiden van Nigeria toe. Volgens Westerse functionarissen heeft Buhari’s obsessie om zijn politieke tegenstanders te verslaan een negatief effect gehad op de militaire campagne tegen Boko Haram. De regering is daardoor bovendien niet in staat gebleken om de groeiende humanitaire ramp in Noord-Nigeria het hoofd te bieden. Acute ondervoeding De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen waarschuwde onlangs dat 244.000 kinderen dakloos en ondervoed zijn geraakt door het conflict, en dat één op de vijf kinderen in de komende weken zal overlijden als er geen noodhulp komt. Een woordvoerder van Unicef voegde toe: ‘Er zullen elke dag 134 kinderen overlijden als gevolg van acute ondervoeding.’ Hulporganisaties leggen de schuld voor de desastreuze toestand grotendeels bij het beleid van Buhari, een voormalige militaire dictator, die liever een intimidatiecampagne voert tegen zijn christelijke tegenstanders in Zuid-Nigeria dan zich te concentreren op het vernietigen van Boko Haram. Overvolle gevangenissen Een hooggeplaatste Nigeriaanse veiligheidsbeambte vertrouwde Westerse diplomaten onlangs toe dat er zoveel politieke tegenstanders van Buhari zijn opgepakt, dat de gevangenissen het niet langer aan kunnen. En de beslissing van Buhari om de aanhangers van de voormalige christelijke president Goodluck Jonathan in Zuid-Nigeria aan te vallen, heeft hem kritiek opgeleverd van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond, die het ‘duidelijk een groot probleem’ noemde. De strategie van Buhari heeft er ook voor gezorgd dat de spanningen met de Biafran gemeenschap in het zuiden van het land opnieuw zijn opgelaaid. Deze bevolkingsgroep was in de jaren ’60 betrokken bij een wrede burgeroorlog voor onafhankelijkheid. In mei doodde het Nigeriaanse leger minstens vijftien mensen bij een vreedzaam protest van de Biafran. ‘Eén van de redenen voor het bestaan van de humanitaire crisis in Noord-Nigeria is het feit dat Buhari onmisbare mankrachten weghaalt bij de campagne [tegen Boko Haram], zodat hij zijn eigen politieke agenda kan nastreven’, legde een hooggeplaatste Westerse functionaris uit. ‘De Nigeriaanse overheid, die aanzienlijke hulpgelden krijgt uit het buitenland, moet begrijpen dat haar topprioriteit het aanpakken van Boko Haram is. Bovendien moet ze ervoor zorgen dat Nigeria niet te maken krijgt met de grootste humanitaire ramp uit de geschiedenis van het land.’ Christenen vermoorden Boko Haram dreigde onlangs de aanvallen op christenen te zullen intensiveren. Abu Musab al-Barnawi, de nieuwe leider van de terreurorganisatie, dreigt kerken op te blazen en christenen te vermoorden. Volgens een interview dat is gepubliceerd door IS zegt al-Barnawi dat hij geen moskeeën en markten voor moslims meer zal aanvallen. In plaats daarvan gaat hij zich richten op christelijke gebieden. De terrorist beweert dat het Westen de regio wil bekeren tot het christendom, en dat hulporganisaties de noodhulp als dekmantel hiervoor gebruiken. Bron: Gatestone Institute, CBN

bottom of page