top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Nieuwe aanklacht tegen pastor Yousef Nadarkhani


Pastor Yousef Nadarkhani met zijn twee zoons, die hun vader drie jaar moesten missen toen hij in 2010 werd veroordeeld voor afvalligheid en evangelisatie. De Iraanse pastor Yousef Nadarkhani, die in 2012 werd vrijgesproken van de doodstraf, is nu aangeklaagd voor het ‘bedreigen van de staatsveiligheid’. Ook wordt hij beschuldigd van zionistische activiteiten en evangelisatie. Yousef moet uiterlijk zondag 31 juli een borgsom van omgerekend 33.000 dollar betalen, anders wordt hij gearresteerd. De voorganger moest op 24 juli voor de Revolutionaire Rechtbank in Rasht verschijnen, waar hij formeel werd aangeklaagd. Kerkleiders in Iran worden vaker beschuldigd van het bedreigen van de staatsveiligheid. De Iraanse autoriteiten beschouwen het christendom als een westerse godsdienst en zien christenen als een bedreiging voor de eenheid van het islamitische land. Op 13 mei 2016 werden Yousef en zijn vrouw Tina ook al gearresteerd, samen met medechristenen Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fadaie. Yousef en Tina werden al snel vrijgelaten, maar de andere gelovigen werden enkele weken vastgehouden. Zij mochten de gevangenis pas verlaten nadat ze elk een borgsom van 33.000 dollar hadden betaald. Doodstraf Pastor Yousef werd in 2010 wereldnieuws, toen de Iraanse rechtbank hem tot de doodstraf veroordeelde vanwege afvalligheid van de islam en evangelisatie-activiteiten. Yousef had kritiek geuit op het overheidsbeleid, dat voorschrijft dat er op alle scholen koranlessen worden gegeven. Volgens de christen gaat dit in tegen het recht op godsdienstvrijheid dat is vastgelegd in de grondwet van Iran. In de gevangenis werd de voorganger onder druk gezet om terug te keren tot de islam. Deed hij dat niet, dan zou hij geëxecuteerd worden. Hierover ontstond internationaal grote verontwaardiging. Jubilee Campaign overhandigde ruim 20.000 handtekeningen aan de Iraanse ambassadeur in Den Haag om te pleiten voor de vrijlating van Yousef Nadarkhani. Uiteindelijk werd de doodstraf omgezet in een gevangenisstraf van drie jaar, waarna de christen werd vrijgelaten. Bidden Mensen die dicht bij pastor Yousef Nadarkhani staan, vragen om gebed:

  • Bid dat de nieuwe aanklachten worden ingetrokken en dat Yousef niet langer onder druk wordt gezet

  • Bid dat God Zijn vrede geeft aan Yousef en zijn familie, en dat ze niet angstig zullen zijn

  • Bid dat Yasser, Saheb en Mohammedreza niet verder vervolgd zullen worden

  • Bid dat alle betrokken autoriteiten barmhartig en rechtvaardig zullen zijn, en dat zij Jezus leren kennen en Hem gaan volgen

bottom of page