top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Turkije belooft kerken terug te geven aan christenen


Turkije zegt dat het de kerken en andere gebouwen wil renoveren vanwege de schade die is toegebracht door gevechten tussen het Turkse leger en Koerdische strijders. Turkije zal de zes kerken in de stad Diyarbakir, die onlangs tot staatseigendom werden verklaard, teruggeven aan de christelijke gemeenschappen. Dat heeft de Turkse ambassade in Nederland namens president Erdogan verzekerd aan Jubilee Campaign. De verklaring kwam nadat Jubilee Campaign op 28 juni een petitie overhandigde aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken om aan te dringen op meer godsdienstvrijheid in Turkije. De ambassade heeft verder verklaard dat de confiscatie van de kerken slechts ten doel heeft om de gebouwen te beschermen en te restaureren na de recente ‘antiterrorisme-operaties’ in het gebied. ‘De restauratie en reconstructie zullen de diensten in de kerken op geen enkele manier hinderen. De beschuldiging dat de kerken na de confiscatie zullen worden gesloten, is volledig ongegrond’, stelt de Turkse ambassade in een e-mail. Zwart-op-wit ‘We zijn blij dat de ambassade van Turkije de moeite heeft genomen om te reageren en dat de regering ons heeft verzekerd dat de kerken worden teruggegeven’, zegt jurist Mirjam Bos, die zich bezighoudt met het Turkije-dossier. ‘We zullen uiteraard nauwlettend in de gaten houden of dit daadwerkelijk gebeurt en hebben er op aangedrongen dat deze afspraken met de kerken zwart-op-wit worden gezet.’ De bewering dat de kerken misschien gesloten zullen worden is in deze situatie misschien ongegrond, maar de angst hiervoor van Turkse christenen komt wél ergens vandaan, legt Bos verder uit. ‘In het verleden heeft Turkije vaker religieuze gebouwen van minderheden in beslag genomen en die vervolgens nooit teruggegeven. Dit doet extra pijn vanwege het feit dat het voor minderheden vaak niet is toegestaan om nieuwe gebedshuizen te bouwen. Daardoor blijven zij achter zonder plaats om samen te komen.’ Jubilee Campaign heeft daarom enkele vragen voorgelegd aan de ambassade met betrekking tot de wettelijke status van minderheden in Turkije. Christelijke denominaties als protestanten en rooms-katholieken worden niet officieel erkend door de Turkse staat en ontberen daardoor rechten die andere religieuze stromingen wel hebben. Veel christenen voelen zich daardoor tweederangsburgers en worden vaak ook als zodanig behandeld. Blijven monitoren ‘Jubilee Campaign blijft de situatie in Turkije monitoren’, zegt Mirjam Bos. ‘Turkije kent zowel gematigde als extremistische islamitische stromingen, en kan daarom niet zonder meer worden aangemerkt als een antichristelijk land. Het is echter ontegenzeggelijk waar dat Turkse minderheden enorm hebben geleden en op verschillende niveaus achtergesteld en gediscrimineerd worden, niet alleen in het verleden, maar ook vandaag de dag. Christenen zouden moeten kunnen blijven wonen in een land als Turkije, waar de christelijke wortels teruggaan tot vóór de vorming van de Turkse staat zoals we die nu kennen.’

bottom of page