top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Cursus biedt gevluchte Irakese christenen perspectief


Onze collega (midden) heeft in Irak veel ontheemde christenen ontmoet, die ernaar snakken om via een cursus of bijscholing weer aan het werk te kunnen. Wat de toekomst gaat brengen, is onzeker voor de 23-jarige Merna. Vroeger woonde zij in het christelijke dorp Karakosh in Noord-Irak, waar zij studeerde voor Vertaler Engels. Nu is haar dorp overgenomen door IS en is ze met haar familie gevlucht naar Erbil in Iraaks Koerdistan. Daar woont Merna in een vluchtelingenkamp en slaapt ze met zes familieleden in één kamer. Privacy is er niet. Ondanks haar diploma kan Merna geen werk vinden. Of haar dorp uiteindelijk zal worden bevrijd, is onzeker. De familie van Merna weet niet wat ze moeten doen. ‘We hebben geen werk, en de opleidingen die de kinderen krijgen, zijn niet van dezelfde kwaliteit als voorheen’, zegt Merna’s moeder. Soms spelen ze met het idee om ook naar Europa te vertrekken. Maar voor zo’n reis is geld nodig, en onderweg zijn er vele gevaren die met kinderen maar moeilijk te overbruggen zijn. Door ontmoetingen met mensen zoals Merna en haar familie is Jubilee Campaign ervan overtuigd geraakt dat steun aan (christelijke) vluchtelingen in de eigen regio cruciaal is. Daarmee wordt niet alleen gewerkt aan indamming van de vluchtelingenstroom naar Europa, maar – nog belangrijker – krijgt het christendom in het Midden-Oosten een kans om te overleven. Jubilee Campaign investeert daarom de komende tijd in wederopbouw van de levens van (christelijke) vluchtelingen in Irak. Stilstand Uit gesprekken en ontmoetingen blijkt dat veel ontheemden ervaren stil te staan in hun leven. Zij zijn te oud om zich nog in te schrijven bij de provisorische universiteiten in Koerdistan, kunnen het lesgeld niet betalen of kunnen geen baan vinden met de opleiding die zij hebben gekozen. In Koerdistan worden nauwelijks kortere en eenvoudigere opleidingen of cursussen aangeboden naast de algemene vierjarige opleidingen van de universiteiten. Om- of bijscholing is dus bijna niet mogelijk. Vooruitgang Omscholing en bijscholing van ontheemden ziet Jubilee Campaign als een weg naar een betere toekomst. Wanneer de vluchtelingen vaardigheden aanleren en weer aan het werk kunnen, krijgen zij de kans om een nieuw leven op te bouwen. Het biedt niet alleen toekomstperspectief, maar verschaft hen ook een positief doel waarop ze zich kunnen richten in deze dagen van onzekerheid, doelloosheid en somberheid. Bovendien kunnen zij zo een inkomen verdienen voor zichzelf en hun gezin. De cursusonderwerpen zullen worden gekozen aan de hand van behoeftes in een bepaald gebied. Wij hebben inmiddels Irakese mensen ontmoet die les kunnen geven in naaien en herstellen van kleding, knippen en verzorgen van haar, bespelen van een muziekinstrument, Engelse en Koerdische taal en tolken en vertalen. Merna heeft ons uitstekend geholpen met tolken en vertalen tijdens ons werk in Irak. Jubilee Campaign zou haar graag financieel ondersteunen voor het geven van lessen Engels, tolken en vertalen. Gemengde klassen Bij het verzorgen van cursussen richten wij ons voornamelijk op christenen in de vluchtelingenkampen in Erbil. Uiteraard worden moslimvluchtelingen niet uitgesloten. Door het vormen van gemengde klassen streven we naar het creëren van integratie en begrip tussen beide groepen. Om te kunnen bouwen aan een gezamenlijke toekomst, moet er gewerkt worden aan wederzijds vertrouwen, begrip en respect. Alleen in een dergelijk klimaat zullen christenen zich veilig genoeg voelen om hun leven weer op te pakken.

bottom of page