top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Rapport: gevangenschap Soedanese pastors is onwettig


Twee Soedanese voorgangers, die al meer dan honderd dagen gevangen zitten, worden op onrechtmatige gronden vastgehouden. Dat blijkt uit een rapport van Jubilee Campaign. Soedan gaat met de detentie van pastor Rata en pastor Taour niet alleen tegen zijn eigen grondwet in, maar schendt ook internationale afspraken over mensenrechten. Jubilee Campaign roept daarom op tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van beide voorgangers. Pastor Telal Rata en pastor Hassan Taour werden in december gearresteerd door de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdienst, de NISS. De christenen werden vervolgens lange tijd op een onbekende locatie vastgehouden en kregen geen toegang tot medische zorg, familie en advocaten. Zeer recent werd bekend dat Rata en Taour in de Kober Prison in Khartoem worden vastgehouden. Beide voorgangers hebben echter nog steeds geen toegang tot een advocaat gekregen, en zijn niet geïnformeerd over de reden van hun arrestatie en detentie. Recht op eerlijk proces Het rapport van Jubilee Campaign beoordeelt de gevangenschap van de pastors op grond van de Soedanese grondwet en internationale verdragen. Volgens de grondwet van Soedan hebben de pastors recht op een eerlijk proces, waarbij ze op de hoogte worden gesteld van de beschuldiging die tegen hen wordt ingebracht. Dit is echter nog steeds niet gebeurd, en volgens de grondwet is er daarom sprake van een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid. Soedan heeft bovendien het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend, waarin is opgenomen dat niemand mag worden onderworpen aan een willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Dat in de zaak van pastor Rata en pastor Taour sprake is van willekeurige detentie blijkt ook uit de richtlijnen die de Working Group on Arbitrary Detention heeft vastgesteld. Deze werkgroep valt onder de VN-Mensenrechtenraad en bracht al eerder een rapport uit over willekeurige arrestaties door de NISS in Soedan. Onmiddellijke vrijlating Jubilee Campaign besluit het rapport met een aantal aanbevelingen, waarvan de oproep tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de voorgangers het belangrijkst is. Ook moeten zij geïnformeerd worden over de reden van hun detentie en dienen zij toegang te krijgen tot hun familie en advocaat. Daarnaast roept het rapport op tot herziening van de Soedanese veiligheidswet, die strijdig is met de grondwet en internationale verdragen. Download HIER het rapport

bottom of page