top of page
  • Door Jubilee Campaign USA

Tien Aziatische landen streven naar bescherming van mensenrechten


Christenen uit enkele landen in Zuidoost-Azië, zoals deze gelovigen uit Laos, worden ernstig beperkt in de uitoefening van hun geloof. Afgelopen week vond voor de eerste keer op Amerikaanse grond een VS-ASEAN top plaats. President Obama en leiders van tien landen uit Zuidoost-Azië ontmoetten elkaar in Californië om politieke en economische strategieën te bespreken voor de regio. Voorafgaand aan de top stuurden Jubilee Campaign en andere organisaties een brief aan president Obama. Daarin vroegen we hem om mensenrechten, vooral in Vietnam, hoge prioriteit te geven tijdens de besprekingen. Ondanks pogingen om de toenemende samenwerking tussen Amerika en Vietnam een halt toe te roepen, verscheen het nieuws dat Obama in mei een bezoek wil brengen aan het communistische land. Vietnam houdt de mensenrechtenadvocaat Nguyen Van Dai gevangen en blijft het christendom en andere religies onderdrukken. We vragen u om uw stem te laten horen, zodat de president er bij Vietnam op zal aandringen de mensenrechten serieus te nemen. De VS hebben tenslotte een grote invloed op de economie van Vietnam. De arrestatie en gevangenschap van de christelijke advocaat Van Dai gaan lijnrecht in tegen de democratische principes die zijn opgenomen in de gezamenlijke verklaring van ASEAN, die door Vietnam is ondertekend. Gezamenlijk streven De leiders die gedurende de top bijeen waren, hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin de grondbeginselen zijn opgenomen, volgens welke ASEAN in de toekomst zal handelen. Hoewel mensenrechten niet op de voorgrond stonden tijdens de top, zijn we blij dat de beginselen een streven inhouden ‘om kansen te scheppen voor al onze burgers, door het versterken van de democratie, het verbeteren van het bestuur en het naleven van de beginselen van de rechtsstaat, het bevorderen en beschermen van mensenrechten en fundamentele vrijheden, het aanmoedigen van de promotie van tolerantie en gematigdheid, en het beschermen van de natuur’. De leiders hebben ook verklaard zich in te zullen zetten voor het creëren van kansen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Hoewel critici suggereren dat de ASEAN-tops meer symbolisch dan productief zijn, hopen we dat de lidstaten zich zullen houden aan de beginselen die zij overeen zijn gekomen. De gezamenlijke verklaring geeft niet alleen hoop op een mogelijke verbetering van de situatie in Vietnam, maar ook in andere landen waar Jubilee Campaign zich mee bezighoudt, zoals Thailand, Laos en Brunei. Thailand arresteert christenen Jubilee Campaign blijft aandacht vragen voor de asielzoekers in Bangkok, die door de Thaise autoriteiten niet worden erkend als vluchtelingen. De Thaise overheid blijft Pakistaanse asielzoekers arresteren, die wel zijn geregistreerd bij de UNHCR maar nog geen intakegesprek hebben gehad. Intussen wachten de asielzoekers op deportatie in overbevolkte detentiecentra, waar de hygiëne en de levensomstandigheden slecht zijn. Religieuze vrijheden worden niet consequent beschermd door lokale overheden in Laos. Daardoor hebben veel mensen geen enkele godsdienstvrijheid. Laos heeft ook een erg strenge antibekeringswet, die mensen verbiedt om met anderen over hun geloof te spreken. Aangezien president Obama in september Laos wil bezoeken, zal Jubilee Campaign het gebrek aan rechten in dit land aan de kaak blijven stellen. We zullen de Obama-regering oproepen om er bij de regering van Laos op aan te dringen de situatie te verbeteren. In Brunei blijft de regering de invloed van de shariawet in het hele land vergroten, ondanks het feit dat slechts 67% van de bevolking moslim is. In december werd het de burgers verboden om openlijk het kerstfeest te vieren. Zo mochten zij geen kerstversieringen aanbrengen of kerststallen inrichten. We hopen dat de gezamenlijke verklaring de mensenrechtensituatie in Zuidoost-Azië positief zal beïnvloeden. Bid mee voor de christenen in de regio, die worden onderdrukt door hun regeringen.

bottom of page