top of page
  • Door Jubilee Campaign USA

Op de vlucht uit Eritrea voor ongekende wreedheden


Elke maand slaan zo'n vijfduizend Eritreeërs op de vlucht en komen terecht in andere Afrikaanse landen en Europa. Vorig jaar publiceerde de VN-Onderzoekscommissie naar Mensenrechten in Eritrea een omvangrijk rapport over de wreedheden die de inwoners van dit Afrikaanse land moeten doorstaan. Omdat corruptie en gevaren blijven bestaan, slaan velen op de vlucht om een plek te vinden waar zij in veiligheid en vrijheid kunnen leven. Een update over de situatie in Eritrea, inclusief een link naar een gloednieuwe website van de VN-Vluchtelingenorganisatie met waargebeurde verhalen van vluchtelingen uit Eritrea en Somalië. Wreedheden Uit de kleine Oost-Afrikaanse landen Eritrea en Somalië komen tienduizenden vluchtelingen, die hun toevlucht zoeken in andere Afrikaanse landen en Europa. De reden voor de massale vluchtelingenstroom uit deze landen is een breed scala aan wreedheden, waardoor het te gevaarlijk is om in het thuisland te blijven. Volgens schattingen slaan elke maand bijna vijfduizend Eritreeërs op de vlucht. De Eritrese overheid behandelt haar bevolking zo slecht dat het land wordt vergeleken met Noord-Korea. Toch krijgt Eritrea erg weinig aandacht of medeleven vanuit de internationale gemeenschap. De Eritrese overheid regeert met ijzeren vuist. De Commissie voor Bescherming van Journalisten verklaart dat Eritrea ‘het meest gecensureerde land ter wereld’ is. Slechts 1 procent van de burgers heeft toegang tot het internet en met 23 journalisten in de gevangenis is Eritrea koploper van alle Afrikaanse landen. De controle van de Eritrese overheid gaat zelfs zover, dat voor een openbare samenkomst van meer dan zeven personen een vergunning moet worden aangevraagd. Religie wordt beperkt Verder heeft Eritrea religieuze groeperingen extreme beperkingen opgelegd. Op dit moment worden slechts vier stromingen officieel erkend door de overheid: de soennitische islam, de Eritrese Orthodoxe Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk van Eritrea, en de Rooms-katholieke kerk. Leden van elke niet-geregistreerde groepering die hun geloof uitoefenen, kunnen worden opgepakt en zonder aanklacht of proces worden opgesloten, gemarteld of zelfs geëxecuteerd. Maar ook leden van de erkende religieuze groeperingen hebben vaak te maken met onderdrukking. Er wordt verondersteld dat duizenden – voornamelijk – evangelische christenen voor onbepaalde tijd zijn opgesloten. Sommigen worden vastgehouden in metalen scheepscontainers. Hoewel enkelen aanvankelijk werden vrijgelaten nadat zij beloofden hun geloof te zullen verloochenen, is geen één christen formeel aangeklaagd of veroordeeld. Allen worden vastgehouden totdat zij hun geloof willen verloochenen. In de afgelopen vijftien jaar zijn tienduizenden evangelische christenen onderworpen aan deze afschuwelijke gevangenisomstandigheden. Zij werden opgepakt tijdens bijbelstudies bij gelovigen thuis of terwijl ze op een andere manier hun geloof uitoefenden, buiten de geregistreerde religieuze stromingen. Als gevolg daarvan zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen, waarbij velen in nog ergere omstandigheden terecht kwamen, of zelfs de dood vonden. Dwangarbeid Er zijn ook berichten over dwangarbeid in zowel overheidsbedrijven als private ondernemingen die worden gesteund door de Eritrese overheid. Elsa Chyrum, directeur van Human Rights Concern Eritrea, heeft Eritrese vluchtelingen geïnterviewd die beweren dat zij dwangarbeid moesten verrichten voor het leger en in de Bisha mijn. Als zij weigerden, zouden ze worden vermoord, gemarteld of opgesloten. De geïnterviewden vertelden dat ze moesten werken in extreme hitte, en vanwege de werkomstandigheden vaak bezweken en leden onder malaria en diarree. Dit soort situaties hebben ervoor gezorgd dat mensen op de vlucht slaan. Helaas vluchten velen op basis van valse geruchten over hoop en veiligheid. Hun poging om een veilige plek te bereiken brengt hen vaak nog meer lijden, als ze te maken krijgen met corrupte smokkelaars en ongastvrije landen. In veel gevallen weigeren de aankomstlanden Eritreeërs te behandelen als vluchtelingen en bestempelen hen als migranten. Ze worden zonder bescherming teruggestuurd naar Eritrea. Waargebeurde verhalen online De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft de website tellingtherealstory.org gelanceerd, met het doel om betere informatie te verstrekken aan Eritreeërs en Somali’s. De UNHCR wil hen ervan weerhouden om als ongeïnformeerde vluchtelingen op reis te gaan. De website brengt waargebeurde verhalen van mensen die als vluchteling met enorme gevaren te maken kregen. Neem even de tijd om de website te bekijken en bid voor de Eritrese en Somalische vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht, of zijn achtergebleven en nog steeds te maken hebben met onrecht.

bottom of page