top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Moeders en kinderen vrijgekocht uit Thaise gevangenis


Rond de kerstdagen werden opnieuw tientallen christelijke vrouwen en kinderen uit Pakistan in de Thaise gevangenis gegooid. Negen Pakistaanse christenen, waaronder vijf kinderen, zijn maandag 25 januari vrijgelaten uit de Thaise gevangenis nadat Jubilee Campaign hun borg had betaald. De christelijke asielzoekers uit Pakistan waren vorig jaar opgepakt door de autoriteiten, omdat hun tijdelijke visum was verlopen. Honderden Pakistaanse christenen lijden om deze reden ontberingen in de Thaise gevangenis. Op 31 december overleed een vrouw, nadat de autoriteiten haar te laat naar het ziekenhuis brachten. Een moeder met vier kinderen, een moeder met een baby, een vrouw en een tienerjongen mochten afgelopen maandag de gevangenis verlaten om de behandeling van hun asielaanvraag in vrijheid af te wachten. Jubilee Campaign Nederland en Jubilee Campaign USA hadden daarvoor zo’n vijfduizend euro bijeengebracht. Met nog eens zevenduizend euro kon er in de afgelopen maanden worden voorzien in maaltijden, medische hulp en een tweetal dure operaties voor christenen die nog in de gevangenis verblijven. Moeder overleden Helaas kwam deze hulp te laat voor de 30-jarige Samina Faisal. De vrouw verloor in maart haar baby na zes maanden zwangerschap, en leed sindsdien aan hoge bloeddruk en nierproblemen. Ondanks documenten die haar slechte gezondheid aantoonden, werd ze op 20 december door de Thaise autoriteiten gearresteerd en opgesloten. In de gevangenis verslechterde haar situatie. Toen ze op 31 december uiteindelijk naar het ziekenhuis werd gebracht, was het te laat. Samina laat haar man en tweeënhalf jaar oud kind achter. Grote nood De Nederlandse en Amerikaanse afdeling van Jubilee Campaign zijn sinds april 2015 intensief betrokken bij de nijpende situatie van Pakistaanse christenen in Thailand. Bij een bezoek aan de hoofdstad Bangkok bleek dat honderden christelijke asielzoekers uit Pakistan door de autoriteiten in de gevangenis waren gegooid en strafrechtelijk werden vervolgd. Nog eens duizenden asielzoekers verbleven noodgedwongen in de illegaliteit omdat hun visa waren verlopen. Door de enorme achterstand bij de UNHCR duurt het jaren voordat hun asielaanvraag wordt behandeld. Thailand heeft het Vluchtelingenverdrag uit 1951 niet ondertekend en toont geen enkele genade voor vervolgde christenen uit Pakistan. Hun situatie wordt door de constante stroom nieuwe asielzoekers met de dag nijpender. Steeds vaker krijgen moslimvluchtelingen bij het UNHCR voorrang op christenen, die daardoor steeds langer moeten wachten op de behandeling van hun zaak. In de afgelopen maanden werden zij bovendien regelmatig geconfronteerd met razzia’s, waarbij steeds tientallen Pakistaanse christenen worden opgepakt en in de gevangenis gegooid. ‘Denk aan de gevangenen’ Jubilee Campaign hoopt met de steun van onze achterban door te kunnen gaan met het vrijkopen van deze vluchtelingen. Bij deze campagne worden we in het bijzonder gedreven door de bijbeltekst uit Hebreeën 13:3, die onze lijfspreuk is geworden: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’

bottom of page