top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Aanvulling op open brief aangaande Syriëconflict


Jubilee Campaign heeft enkele kritische reacties ontvangen n.a.v. de open brief van 22 januari aangaande het Syriëconflict. Wij zijn van mening dat de oorspronkelijke brief ons gezichtspunt correct weergeeft, maar willen hier enkele zaken nogmaals benadrukken. De open brief van Jubilee Campaign Nederland en Jubilee Campaign USA is er niet op gericht om een oordeel te vellen over de botsing tussen de Sootoro en de YPG op 12 januari. De brief richt zich op de reacties van enkele Assyrische belangenorganisaties, die de confrontatie framen als een aanval van Koerdische troepen op Assyrische (christelijke) troepen. Met deze woordkeuze wordt gesuggereerd dat de reden voor het conflict in de religieuze hoek moet worden gezocht. Uit de feiten blijkt echter dat niet de religieuze en etnische achtergrond van beide milities ten grondslag lag aan het gevecht, maar een geschil tussen eenheden van het Assad-regime en eenheden van de Democratic Self-Administration over het al dan niet afsluiten van een belangrijke toegangsweg. Zoals reeds benadrukt in de open brief, was de etnische, religieuze en culturele achtergrond van de strijdende milities bij de botsing van ondergeschikt belang. Het was een politieke botsing en niet een etnisch-religieus conflict. De christelijke Syriac Military Council en zijn politieke vleugel Sutoro werken nota bene samen met de Koerdische YPG, en staan zeker niet tegenover elkaar. Wanneer uit onpartijdig onderzoek zou blijken dat er sprake is van misstanden binnen de DSA, zal Jubilee Campaign zich daar onmiddellijk over uitspreken. In het verleden hebben wij er via onze contacten met de leiders van de DSA voor gezorgd dat een voor christenen nadelig wetsvoorstel van tafel is geveegd. We zullen ons ten allen tijde inzetten voor het uitbannen van onrecht, ongeacht welke groep daarvoor verantwoordelijk is. Claims over misstanden moeten overigens wel gepaard gaan met gedegen bewijsvoering. We herhalen nogmaals onze oproep om de ernstige vervolging van christenen in het Midden-Oosten en de wereldwijde bezorgdheid hierover niet te gebruiken als politiek instrument. Door zulke incorrecte en gepolitiseerde verklaringen wordt de zaak van vervolgde christenen in het Midden-Oosten en elders ernstig geschaad. Met vriendelijke groet, Jubilee Campaign Nederland

bottom of page