top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Open brief: stop gebruik van religie als politiek instrument in Syrisch conflict


Sommige Assyrische belangenorganisaties beschuldigen de Koerden van de bomaanslagen op restaurants in de stad Qamishli op 30 december 2015.

Deze brief is geschreven als reactie op de volgende artikelen:

Aan alle betrokkenen,

Onze organisaties hebben christenen wereldwijd steeds verdedigd wanneer zij leden onder vervolging. Het is een ongelooflijk trieste ontwikkeling dat zo veel Syriac-Assyrische en andere christenen in het Midden-Oosten hebben geleden en nog steeds lijden, in het bijzonder in Syrië en Irak. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor deze realiteit en blijven werken aan het creëren van bewustwording en steun voor deze belaagde gemeenschappen. We hebben de vertegenwoordigers van deze gemeenschappen altijd uiterst serieus genomen en respectvol behandeld.

We delen in het verdriet over elke christen die sterft als gevolg van het conflict in Syrië.

We zijn ons er echter van bewust dat dit niet alleen een religieus, maar ook een politiek conflict is.

In dat verband spijt het ons te moeten opmerken dat sommige Assyrische belangenorganisaties een politiek conflict hebben neergezet als een religieus conflict. Door het religieuze aspect op deze manier toe te passen, zal het conflict eerder verergeren dan verminderen.

Het is droevig dat op 12 januari een Syrische christen van de Sootoro militie – ook bekend als de Gozarto Protection Force (GPF) – het leven liet bij een botsing met de Asayish politiemacht (verbonden met de hoofdzakelijk Koerdische YPG). Dit gebeurde in de stad Qamishli in Noordoost-Syrië.

Verschillende Assyrische belangenorganisaties publiceerden een verklaring waarin zij de situatie omschreven als een botsing tussen Koerden en Syriac christenen. Ook vestigden zij, zonder daarvoor bewijs te hebben, de verdenking op de Koerdische YPG voor de aanvallen op christelijke restaurants in Qamishli op 30 december. Tenslotte suggereren ze dat de Koerdische YPG een islamitische organisatie is.

Dit standpunt is misleidend en onjuist. In deze verklaring wordt nagelaten te benoemen dat de Sootoro onderdeel zijn van Assads regeringstroepen en dat zij de belangen en het territorium van het regime in Qamishli verdedigen. In die stad heeft het Assad-regime nog steeds enkele wijken in handen, en er vinden regelmatig schermutselingen plaats tussen regeringstroepen en de YPG.

Het is belangrijk om de Koerdische YPG-troepen niet te geringschatten. Zij vervullen de rol van ‘peacekeepers’ en worden daarbij gesteund door vele christenen in de regio. De YPG beschermt het gebied van de Democratic Self-Administration (DSA, Democratisch Zelfbestuur), dat zich nu uitstrekt over een groot deel van Noord-Syrië. Tot ieders voordeel en vaak ten koste van hun eigen leven heeft de YPG de IS-troepen verslagen die zich over dit hele gebied hadden verspreid. Sinds 2013 werkt de YPG samen met de christelijke Syriac Military Council en zijn politieke vleugel, de Sutoro (niet te verwarren met de Sootoro). Met andere woorden, de YPG en de Sutoro hebben geen conflict met elkaar betreffende het bestuur van de regio en de bescherming tegen IS. Zij werken bovendien ook samen met Arabische troepen in de strijd tegen IS. De DSA tolereert dat het Assad-regime sommige gebieden binnen het DSA territorium in handen houdt.

Alleen deze feiten tonen al aan dat de situatie op 12 januari niet kan worden beschouwd als een etnisch-religieuze botsing tussen Koerden en Syriac christenen. Deze feiten maken duidelijk dat het een conflict met trieste gevolgen was tussen twee verschillende politieke groepen. Wij hebben begrepen dat de Sootoro een weg blokkeerden die beide partijen nodig hadden en gebruikten. Deze weg is essentieel voor de handel en de blokkade maakte reizen voor algemene doeleinden onmogelijk. Daarom verzette de YPG zich tegen de blokkade, wat resulteerde in het conflict. We hopen dat dit soort meningsverschillen in de toekomst kunnen worden opgelost zonder escalatie, en we roepen alle partijen op om effectiever te communiceren.

We willen het publiek op de hoogte stellen van het feit dat veel westerse media die de situatie ter plekke onderzocht hebben, bevestigen dat de DSA een seculiere, multi-etnische en multireligieuze politieke entiteit is, die ‘islamisme’ uitdrukkelijk afwijst en godsdienstvrijheid en mensenrechten volledig doorvoert. De YPG werkt grotendeels samen met de DSA, en wij begrijpen dat de YPG op geen enkele manier de invoering van de islam in de regio nastreeft. Elke suggestie dat de YPG streeft naar een islamitisch bestuur is volkomen ongefundeerd.

Door doelbewust de context te negeren van al deze fundamentele feiten wordt deze politieke botsing afgeschilderd als een religieus conflict. We hebben opgemerkt dat gelijksoortige verklaringen al eerder zijn verspreid door deze Assyrische belangenorganisaties. We zijn bezorgd over het feit dat het religieuze aspect hier wordt gebruikt als een politiek instrument onder het vóórkomen van christenvervolging. Onze Assyrische partners zijn het oneens met deze rapportages.

Het is een zeer zorgwekkende ontwikkeling dat de ernstige vervolging van christenen in het Midden-Oosten en de wereldwijde bezorgdheid over dit probleem gebruikt worden als politiek instrument. We vrezen dat door zulke incorrecte en gepolitiseerde verklaringen de zaak van vervolgde christenen in het Midden-Oosten en elders ernstig geschaad wordt.

We vragen deze Assyrische belangenorganisaties daarom dat zij het probleem van christenvervolging niet meer voor politieke doeleinden gebruiken. Zij hebben de vrijheid om een ander politiek standpunt te huldigen dan de DSA, maar dit politieke conflict moet niet afgeschilderd worden in religieuze termen. We moedigen hen ook aan om zorgvuldig na te denken over de toekomst van het Syriac volk in die regio, dat alleen een toekomst kan hebben in co-existentie met hun naasten.

We moedigen zowel Koerden als Syriac christenen aan om hun huidige samenwerking voort te zetten, en we dringen er bij Sootoro en YPG op aan om een vreedzame oplossing te vinden voor hun geschillen.

Met vriendelijke groet,

Jubilee Campaign Nederland

Jubilee Campaign USA

bottom of page