top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Vrijlating Saeed is bekroning op jarenlange strijd


Naghmeh Abedini, de vrouw van Saeed, heeft zich sinds zijn veroordeling onvermoeibaar ingezet voor de vrijlating van haar man. Zaterdag 16 januari was waarschijnlijk één van de mooiste dagen uit het leven van Saeed Abedini, zijn vrouw Naghmeh en hun kinderen. De Iraans-Amerikaanse voorganger werd na drie jaar gevangenisstraf eindelijk vrijgelaten uit een beruchte gevangenis in Iran. Op dit moment zijn Saeed en de andere vrijgelaten Amerikanen voor medisch onderzoek in een militair hospitaal in Duitsland. Daarvandaan zullen ze worden teruggevlogen naar huis. Een geweldige bekroning op de jarenlange inzet van internationale organisaties, waaronder Jubilee Campaign, voor de vrijlating van Saeed Abedini. Acht jaar cel Pastor Abedini werd in 2012 gearresteerd door de Iraanse autoriteiten, toen hij vanuit Amerika op bezoek was in zijn vaderland. De voorganger had zich in het verleden beziggehouden met evangelisatie en de stichting van huiskerken, maar zette zich op dat moment alleen nog in voor de opvang van weeskinderen in een seculier tehuis. Toch werd Saeed schuldig bevonden aan het ‘bedreigen van de nationale veiligheid’ en kreeg hij in 2013 een gevangenisstraf van acht jaar. Vanaf dat moment sijpelden voortdurend berichten door over mishandeling door bewakers en medegevangenen. De christen liep inwendige verwondingen op en kreeg daarvoor nooit de benodigde medische zorg. Saeed moest bovendien vrezen voor zijn leven, toen IS-aanhangers in de gevangenis hem met de dood bedreigden. Vanwege zijn Amerikaanse staatsburgerschap en christelijke geloof beschouwden zij hem als de vijand. Toespraak bij de VN Jubilee Campaign heeft zich sinds de veroordeling van Saeed actief aangesloten bij de internationale strijd voor zijn vrijlating. Op 6 maart 2013 sprak Ann Buwalda, directeur van de Amerikaanse afdeling, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toe. Zij deed een dringend beroep op de regering van Iran om Saeed Abedini onmiddellijk vrij te laten. ‘We dringen er bovendien bij de Speciale Rapporteur voor Iran en de Speciale Rapporteur voor Vrijheid van Godsdienst en Geloof op aan om deze schaamteloze aanval op fundamentele mensenrechten te veroordelen’, voegde ze daaraan toe. 20.000 handtekeningen In december van datzelfde jaar heeft Jubilee Campaign Nederland ruim 20.000 handtekeningen overhandigd aan de Iraanse ambassadeur in Den Haag. Samen met Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie hebben we gepleit voor de onmiddellijke vrijlating van de Iraanse christen. Deze actie volgde op een oproep van zowel president Obama als het Europees Parlement, die ook bij Iran aandrongen op vrijlating. Helaas werd Saeed Abedini in diezelfde periode overgeplaatst naar een nog wredere gevangenis, waar hij verbleef tussen moordenaars, verkrachters en drugsverslaafden. Op 26 september 2014, de dag dat pastor Saeed al twee jaar in de gevangenis zat, sloten we ons aan bij een wereldwijde oproep tot gebed voor de christen. Die dag kwamen in meer dan dertig landen op meer dan 460 plaatsen duizenden mensen bijeen om te bidden voor Saeed en alle andere christenen die lijden onder vervolging. Atoomakkoord De uiteindelijke ommekeer in de gevangenschap van de voorganger is het resultaat van een historisch atoomakkoord tussen Iran en westerse grootmachten. Op 16 januari, de dag van de vrijlating van Saeed en drie andere Amerikanen, werden de jarenlange sancties tegen Iran opgeheven. De VS en Iran wisselden als ‘blijk van goede wil’ een aantal gevangenen uit, waaronder Saeed. Bedankt! Jubilee Campaign wil iedereen bedanken die in de afgelopen jaren op wat voor manier dan ook betrokken is geweest bij de strijd voor de vrijlating van Saeed. Niet alleen wij werden daardoor bemoedigd, maar ook de vrouw van Saeed heeft aangegeven zeer geraakt te zijn door de acties en het gebed van haar Nederlandse broeders en zusters.

bottom of page