top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Eindejaarsgroet: Vrede brengen in Nigeria


Jubilee Campaign heeft enkele weken geleden een bezoek gebracht aan Nigeria, een land dat al jaren wordt verscheurd door terreur, haat en geweld. In de deelstaat Plateau bezochten we een vluchtelingenkamp, waar duizenden christenen verblijven die moesten vluchten voor de terroristen van Boko Haram. Tot onze verrassing kregen we bovendien de kans om de leiders te ontmoeten van groeperingen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Noord-Nigeria. De ontmoeting was verre van ontspannen, maar de uitkomst was bijzonder. Verlangen naar vrede Een belangrijk deel van Boko Haram bestaat uit strijders van lokale stammen. Door armoede gedreven hebben zij zich in de afgelopen jaren aangesloten bij de terreurorganisatie. Veel van deze jonge mensen hebben echter genoeg van het bloedvergieten. Ze zouden dolgraag terugkeren naar een situatie waarin christenen, moslims en andere minderheden in vrede kunnen samenleven. We proefden de behoefte om afscheid te nemen van de buitenlandse ‘beroepsextremisten’ en een vredesproces te starten met de minderheden en de regering. Vredesbesprekingen Jubilee Campaign heeft het concrete verzoek gekregen om als neutrale partij deze vredesbesprekingen op te starten en te faciliteren. Wellicht wordt dit een anoniem proces, waarbij we zelfs onze vrienden en achterban om veiligheidsredenen niet zullen informeren. Het is de bedoeling dat er in 2016 maandelijks een team naar Nigeria afreist om te bemiddelen bij deze besprekingen. Steunt u ons? Deze campagne werd ons een week geleden in de schoot geworpen, dus we hopen hier in het jaarverslag dat in januari verschijnt meer over te kunnen melden. We willen u echter nu al vragen om met ons mee te bidden voor bescherming en voldoende middelen om deze uitdaging aan te gaan. Wilt u overwegen of u, binnen de mogelijkheden die God u geeft, financieel kunt bijdragen aan dit belangrijke werk?

bottom of page