top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

‘Soedan probeert de kerk langzaam te verstikken’


De Soedanese overheid sloopt regelmatig kerkgebouwen om christenen duidelijk te maken dat er voor hen geen plaats is in het land. Meriam Ibrahim, Peter Yen en Yat Michael. Drie christenen uit Soedan die vanwege hun geloof lange tijd in de gevangenis hebben doorgebracht. In 2015 heeft Jubilee Campaign zich verdiept in de situatie van Soedanese christenen, en dat stemt niet optimistisch. Albert Koop, jurist bij Jubilee Campaign, vertelt waarom er grote noodzaak is om ons in te zetten voor de kerk in dit Afrikaanse land. Wat is er aan de hand in Soedan? ‘De Soedanese grondwet erkent het recht op godsdienstvrijheid. Maar dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk godsdienstvrijheid is. Sterker nog, christenen in Soedan worden onderdrukt. President Omar Hassan al-Bashir streeft naar een islamitische staat, waarin geen ruimte is voor andersdenkenden. De regering probeert de kerk langzaam te verstikken, in de hoop dat het christendom in Soedan uiteindelijk uitsterft.’ Wat betekent dit concreet voor de christenen? ‘Soedanese christenen kunnen gewoon naar de kerk. Maar kerkleden, en met name kerkleiders, worden streng in de gaten gehouden. De autoriteiten pakken hen regelmatig zomaar op. De overheid probeert kerken te sluiten, door bijvoorbeeld de grond van de kerk in beslag te nemen of het gebouw te vernielen. Er is bovendien gebrek aan christelijk onderwijs, waardoor kinderen van Soedanese christenen gedwongen worden om islamitisch onderwijs te volgen. Doordat een goede geloofsbasis ontbreekt, kiezen kinderen op latere leeftijd vaak voor de islam. Voor Soedanese christenen is het ook erg moeilijk om hun geloof te delen met moslims. Wanneer een moslim voor Jezus kiest, loopt hij kans de doodstraf te krijgen vanwege afvalligheid.’ Wat heeft Jubilee Campaign dit jaar voor hen gedaan? ‘In oktober hebben we tijdens een conferentie over de vervolgde Soedanese kerk veel christenen uit het land zelf ontmoet. Het doel van deze conferentie was om een netwerk op te bouwen en wederzijds vertrouwen te creëren. Dat laatste is erg belangrijk, want Soedanese christenen worden door hun regering nauwlettend in de gaten gehouden en zijn daarom erg voorzichtig in het delen van informatie. Het was heel bijzonder om deze mensen te ontmoeten. Zij getuigden hoe zij, ondanks de omstandigheden, gericht blijven op het redden van mensen die Jezus niet kennen. Zelfs al kost hen dat hun leven. Hun motivatie was simpel, maar prachtig: Jezus heeft hetzelfde voor ons gedaan.’ Wat voor hulp kunnen wij hen geven? ‘De christenen op de conferentie vroegen vooral om praktische hulp. Ze weten dat er wordt gebeden, maar dat is niet genoeg. Eigenlijk zijn de Soedanese christenen teleurgesteld in ons, christenen uit het Westen. Ze voelen zich alleen gelaten. Ze hebben het idee dat wij wel willen helpen, zolang het ons maar niet teveel kost. We zouden hen bijvoorbeeld kunnen helpen bij het aanvechten van straffeloosheid, wanneer de overheid het vernielen van een kerk ongestraft laat. Jubilee Campaign wil deze praktische juridische steun bieden en gaat in 2016 verder met het opbouwen van relaties en het verwerken van informatie.’

bottom of page